Overzicht van onze tarieven


De tarieven voor Florencius basisschool bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten en jaarlijks schoolgeld.

Aanmeldingskosten

Voor de intake procedure wordt eenmalig €1.250,- in rekening gebracht. Indien er een intelligentieonderzoek wordt afgenomen bedragen deze kosten €2.000,-.  Voor dit bedrag wordt onder meer een psychologisch onderzoek afgenomen en worden diverse didactische test gedaan.

De intakeprocedure wordt afgesloten met een uitgebreid advies aan ouders.

 

 

 

 

Schoolgeld 2021/2022

Voor het schooljaar 2021/2022 is het schoolgeld als volgt vastgesteld:

  • Groep 1/2: € 19.200,-
  • Groep 3 t/m 8: € 23.790,- Dit bedrag is inclusief ochtendhapje, lunch en fruit in de middag, excursies en schoolkamp. Betalingen moeten bij vooruitbetaling in 2 termijnen worden voldaan.
  • Groep 9: € 27.450,-. Dit is een all-in tarief (inclusief buitenlandreis), dus er zijn geen additionele kosten.
Betalingstermijnen:

Betaling vindt plaats in 2 termijnen: voor de start van het schooljaar en (ongeveer) halverwege. Zodra een leerling later in het schooljaar komt, hanteren we de volgende kortingstermijnen:

  • voor leerlingen die zijn aangenomen vóór 1 januari, dient 100% van de kosten te worden betaald;
  • voor leerlingen die zijn aangenomen na 1 januari, dient 75% van de kosten te worden betaald;
  • voor leerlingen die zijn aangenomen na 1 maart, dient 50% van de kosten te worden betaald;
  • voor leerlingen die zijn aangenomen na 1 mei, dient 25% van de kosten te worden betaald.

 

Broertjes en zusjes

Voor broertjes en zusjes hanteren we een korting: Voor het tweede gezinslid uit het gezin hanteren we een korting van 5%, voor het derde gezinslid uit een gezin hanteren we 10% korting. Meer informatie hierover op aanvraag.

 

Specialismen/modules

Naast het reguliere programma biedt Florencius enkele modules waarvoor een extra bedrag wordt gerekend. Het gaat hierbij om de modules: taalbegeleiding (bij spelling-, lees- of taalproblemen, dyslexie, etc.), rekenbegeleiding (bijv. bij dyscalculie), extra creatieve therapie en topQlas. Per module wordt een bedrag gerekend van €3.740,- per schooljaar. Daarnaast biedt Florencius Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). Per schooljaar wordt voor TPO € 1.890,- in rekening gebracht. Extra modules worden in overleg met ouders afgestemd en ingezet.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons