Overzicht van onze tarieven


De tarieven voor Florencius basisschool bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten en jaarlijks schoolgeld.

Aanmeldingskosten

De aanmeldingskosten bedragen € 2.000,- per kind. Deze kosten zijn niet restitueerbaar en moeten direct na het invullen van het aanmeldingsformulier worden voldaan. Voor dit bedrag wordt onder meer een psychologisch onderzoek afgenomen en worden diverse didactische tests gedaan. De intakeprocedure wordt afgesloten met een uitgebreid advies aan ouders.

Schoolgeld 2018/2019

Het schoolgeld voor het schooljaar 2018/2019 bedraagt
€ 21.150,-. Dit bedrag is inclusief ochtendhapje, lunch en fruit in de middag, excursies en schoolkamp. Betalingen moeten bij vooruitbetaling in 2 termijnen worden voldaan. Het all-in-tarief voor een kind in groep 9 is € 24.600,-. Hier komen geen additionele kosten bij.


Schoolgeld 2019/2020

Het schoolgeld voor het schooljaar 2019/2020 bedraagt:

  • Groep 1/2: € 18.000,-
  • Groep 3 t/m 8: € 21.895,- Dit bedrag is inclusief ochtendhapje, lunch en fruit in de middag, excursies en schoolkamp. Betalingen moeten bij vooruitbetaling in 2 termijnen worden voldaan.
  • Groep 9: € 25.400,-. Dit is een all-in tarief (inclusief buitenlandreis), dus er zijn geen additionele kosten.
ICT

Ouders van leerlingen in groep 6 tot en met 8 wordt gevraagd een door de school geselecteerde laptop aan te schaffen. Deze kosten zijn niet bij bovenstaande tarieven inbegrepen. Voor meer informatie over deze kosten kunt u terecht bij de locatieleider.

Specialismen/modules

Naast het reguliere programma biedt Florencius enkele modules waarvoor een extra bedrag wordt gerekend. Het gaat hierbij om de modules: dyslexiebegeleiding, dyscalculie-begeleiding, extra creatieve therapie, topQlas en Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). Voor de eerste vier modules wordt per module een bedrag gerekend van € 3.500,- per schooljaar. Per schooljaar wordt voor TPO € 1.750,- in rekening gebracht. Extra modules worden in overleg met ouders afgestemd en ingezet.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons