Overzicht van onze tarieven


De tarieven voor Florencius basisschool bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten en jaarlijks schoolgeld.

Aanmeldingskosten

De aanmeldingskosten bedragen € 2.000,- per kind. Deze kosten zijn niet restitueerbaar en moeten direct na het invullen van het aanmeldingsformulier worden voldaan. Voor dit bedrag wordt onder meer een psychologisch onderzoek afgenomen en worden diverse didactische tests gedaan. De intakeprocedure wordt afgesloten met een uitgebreid advies aan ouders.


Schoolgeld 2019/2020

Het schoolgeld voor het schooljaar 2019/2020 bedraagt:

  • Groep 1/2: € 18.000,-
  • Groep 3 t/m 8: € 22.150,- Dit bedrag is inclusief ochtendhapje, lunch en fruit in de middag, excursies en schoolkamp. Betalingen moeten bij vooruitbetaling in 2 termijnen worden voldaan.
  • Groep 9: € 25.600,-. Dit is een all-in tarief (inclusief buitenlandreis), dus er zijn geen additionele kosten.

 

Schoolgeld 2020/2021

Voor het schooljaar 2020/2021 is het schoolgeld als volgt vastgesteld:

  • Groep 1/2: € 18.800,-
  • Groep 3 t/m 8: € 23.150,- Dit bedrag is inclusief ochtendhapje, lunch en fruit in de middag, excursies en schoolkamp. Betalingen moeten bij vooruitbetaling in 2 termijnen worden voldaan.
  • Groep 9: € 26.750,-. Dit is een all-in tarief (inclusief buitenlandreis), dus er zijn geen additionele kosten.
Betalingstermijnen:

Betaling vindt plaats in 2 termijnen: voor de start van het schooljaar en (ongeveer) halverwege. Zodra een leerling later in het schooljaar komt, hanteren we de volgende kortingstermijnen:

  • voor leerlingen die zijn aangenomen vóór 1 januari, dient 100% van de kosten te worden betaald;
  • voor leerlingen die zijn aangenomen na 1 januari, dient 75% van de kosten te worden betaald;
  • voor leerlingen die zijn aangenomen na 1 maart, dient 50% van de kosten te worden betaald;
  • voor leerlingen die zijn aangenomen na 1 mei, dient 25% van de kosten te worden betaald.

 

Broertjes en zusjes

Voor broertjes en zusjes hanteren we een korting: Voor het tweede gezinslid uit het gezin hanteren we een korting van 5%, voor het derde gezinslid uit een gezin hanteren we 10% korting. Meer informatie hierover op aanvraag!

ICT

Ouders van leerlingen in groep 6 tot en met 8 wordt gevraagd een door de school geselecteerde laptop aan te schaffen. Deze kosten zijn niet bij bovenstaande tarieven inbegrepen. Voor meer informatie over deze kosten kunt u terecht bij de locatieleider.


Specialismen/modules

Naast het reguliere programma biedt Florencius enkele modules waarvoor een extra bedrag wordt gerekend. Het gaat hierbij om de modules: dyslexiebegeleiding, dyscalculie-begeleiding, extra creatieve therapie en topQlas. Per module wordt een bedrag gerekend van € 3.500,- per schooljaar (€3.660,- voor het schooljaar 2020/2021). Daarnaast biedt Florencius Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). Per schooljaar wordt voor TPO € 1.750,- in rekening gebracht (€1.850,- voor het schooljaar 2020/2021). Extra modules worden in overleg met ouders afgestemd en ingezet.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons