Overzicht van onze tarieven


De tarieven voor Florencius basisschool bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten en jaarlijks schoolgeld.

Aanmeldingskosten (intakeprocedure):

De intake procedure op Florencius kost standaard € 2000,-. Dit bedrag wordt onder andere gerekend voor de meedraai-dag(en) van uw kind, het afnemen van diverse didactische tests, interviews en observaties, de koude en warme overdracht met de school van herkomst en de afname van een intelligentieonderzoek. Mocht er al een representatief en actueel intelligentieonderzoek van uw kind beschikbaar zijn (niet ouder dan 2 jaar), dan worden de kosten voor het intelligentieonderzoek (€ 750,-) van de aanmeldingskosten afgetrokken en komen deze op € 1250,-.

Schoolgeld 2023/2024

Wat kost Florencius? Voor het schooljaar 2023/2024 gelden de volgende tarieven:

  • Groep 1-2: € 21.770,-
  • Groep 3-8: € 26.980,-
  • Groep 9: € 30.600,-. Dit is een all-in tarief (inclusief buitenlandreis), dus er zijn geen additionele kosten.
Betalingstermijnen:

Betaling vindt plaats in 2 termijnen: voor de start van het schooljaar en (ongeveer) halverwege. Zodra een leerling later in het schooljaar komt, hanteren we de volgende kortingstermijnen:

  • voor leerlingen die zijn aangenomen vóór 1 januari, dient 100% van de kosten te worden betaald;
  • voor leerlingen die zijn aangenomen na 1 januari, dient 75% van de kosten te worden betaald;
  • voor leerlingen die zijn aangenomen na 1 maart, dient 50% van de kosten te worden betaald;
  • voor leerlingen die zijn aangenomen na 1 mei, dient 25% van de kosten te worden betaald.


Broertjes en zusjes

Voor broertjes en zusjes (in hetzelfde schooljaar) hanteren we een korting: Voor het tweede gezinslid uit het gezin hanteren we een korting van 5%, voor het derde gezinslid uit een gezin hanteren we 10% korting. Meer informatie hierover op aanvraag.

Specialismen/modules 2023/2024

Naast het reguliere programma biedt Florencius enkele modules waarvoor een extra bedrag wordt gerekend. Het gaat hierbij om de modules: taalbegeleiding (bij spelling-, lees- of taalproblemen, dyslexie, etc.), rekenbegeleiding (bijv. bij dyscalculie) en extra creatieve therapie. Per individuele module wordt een bedrag gerekend van € 4240,- per schooljaar, voor modules aan kleine groepen (tot 2 lln.) wordt      € 2.440,- gerekend. Daarnaast biedt Florencius Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). Per schooljaar wordt er voor deze module € 2.150,- in rekening gebracht. Extra modules worden in overleg met ouders afgestemd en ingezet.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons