Groep 9


Komt de brugklas in zicht maar is de stap naar het voorgezet onderwijs (vo) nog te ver?  Om kinderen beter voor te bereiden op die belangrijke volgende stap, biedt Florencius Basisschool met succes Groep 9, het tussenjaar, aan. Groep 9 is de schakel tussen het basisonderwijs en het vo. In dit jaar ontwikkelen leerlingen extra cognitieve-, sociaal-emotionele en vo-vaardigheden, zodat ze beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs doorstromen.

Meer vertrouwen

In dit extra jaar wordt gewerkt met een individueel ontwikkelplan waarin talenten, aandachtspunten, doelen en acties worden beschreven. Naast het op peil brengen van de basisvaardigheden die nodig zijn voor het vo, wordt speciale aandacht gegeven aan zaken als leren maken van huiswerk, het opstellen van goede planningen, projectmatig werken en presentaties maken. Vaardigheden die essentieel zijn in het vo en waar vaak in het basisonderwijs te weinig ruimte voor is. Deze vaardigheden stellen Groep 9-leerlingen in staat met meer vertrouwen de stap naar het vo te maken.

Nieuw vo-schooladvies

Aan het eind van Groep 9 wordt opnieuw een vo-schooladvies gegeven. Vaak zien we bij leerlingen, die Groep 9 hebben gevolgd, na dit jaar een vo-advies dat beter aansluit bij de capaciteiten waar ze eind groep 8 over beschikten.

 

Expats

Voor kinderen die een aantal jaar in het buitenland hebben gewoond, blijkt de overstap naar het Nederlandse onderwijssysteem, zeker naar het vo, lastig. Groep 9 biedt deze kinderen de kans om ‘een zachte landing’ te maken in Nederland en hen klaar te stomen voor het Nederlandse vo. De extra lessen Engels bieden hen de mogelijkheid hun Engels bij te houden terwijl het Nederlands op vo-peil wordt gebracht.


Kosten 2023-2024

De kosten voor Groep 9 zijn € 30.600,-. *

*Dit is een all -in tarief (inclusief buitenlandreis), dus er zijn geen additionele kosten.

Praktische informatie Groep 9
 • Versteviging van basisvaardigheden zoals werkwoordspelling en rekenen
 • Uitgebreid aandacht voor de Engelse taal
 • Oriëntatie op andere vreemde talen, bijv. Spaans of Duits
 • Oriëntatie op exacte vakken (wis- en natuurkunde)
 • Vijf lesdagen, waarbij er wordt samengewerkt met Florencius Huiswerkbegeleiding om de leerlingen te leren plannen en te leren leren.
 • Lessen in projectmatig werken
 • 21-century skills zoals robotica, programmeren/coderen,
 • Bezoeken aan musea en bedrijven (inclusief korte bedrijfsstages)
 • Mogelijkheid tot inschakelen van extra individuele hulp
 • Mogelijkheden voor leerlingen die extra uitgedaagd willen worden
Meer informatie?

Wij realiseren ons dat een tekst op de website niet alle vragen beantwoordt en niet volledig het ‘Groep 9 gevoel’ kan overbrengen. Wilt u zelf een keer zien wat Groep 9 inhoudt? Maak dan een afspraak via info@florencius.nl of vul onderstaand formulier in. U kunt ook bellen met één van onze locaties of één van onze informatieavonden bezoeken (zie het contactformulier onderaan deze pagina)

Amstelveen:  020-640 81 18
Haarlem:       023-767 60 49
Laren:             035-691 25 25

Informatie(avond) Groep 9

  Geïnteresseerd in locatie:

  Aantal personen:

  Informatieaanvraag Groep 9

   Geïnteresseerd in locatie:

   Aantal personen:

   Benieuwd naar Florencius?
   Kom kennismaken.

   Volg ons