Groep 9


Voor kinderen die toe zijn aan een nieuwe stap, maar nog niet toe zijn aan een stap naar het Voortgezet Onderwijs (VO), bieden we groep 9. Deze groep is de schakel tussen het basisonderwijs en het VO. In dit jaar ontwikkelen leerlingen zowel extra cognitieve- vaardigen, als sociaal- emotionele vaardigheden zodat ze beter voorbereid naar het VO doorstromen.

In dit extra jaar wordt – net als bij groep 1 t/m 8 – gewerkt met een individueel ontwikkelplan waarin talenten, aandachtspunten, doelen en acties worden beschreven. Naast het op peil brengen van de basisvaardigheden die nodig zijn voor het VO, wordt speciale aandacht gegeven aan zaken als leren huiswerk maken, goede planningen opstellen, projectmatig werken en presentaties maken. Vaardigheden die essentieel zijn in het VO en waar vaak in het basisonderwijs geen ruimte voor is. Deze vaardigheden stellen groep 9 leerlingen in staat met meer vertrouwen de stap naar het VO te maken.

Nieuw VO-schooladvies

Aan het eind van groep 9 wordt opnieuw een VO-schooladvies gegeven. Vaak zien we bij deze leerlingen na dit jaar een VO-advies dat beter aansluit bij de capaciteiten waar ze eind groep 8 over beschikten.

Expats

Voor kinderen die een aantal jaar in het buitenland hebben gewoond, blijkt de overstap naar het Nederlandse onderwijssysteem, zeker naar het VO, lastig. Groep 9 biedt deze kinderen de kans om ‘een zachte landing’ te maken in Nederland en hen klaar te stomen voor het Nederlandse VO. De extra lessen Engels bieden hen de mogelijkheid hun Engels bij te houden terwijl het Nederlands op VO-peil wordt gebracht.

Praktische informatie groep 9
  • vijf uur Engels per week
  • oriëntatie op andere vreemde talen
  • oriëntatie op de exacte vakken (wis- en natuurkunde)
  • 21-century skills (inclusief ICT, communicatie etc.)
  • aandacht voor vakken als: robotica, programmeren/coderen, filosofie, yoga
  • creatieve vakken (drama en muziek)
  • bezoeken aan musea en bedrijven (inclusief korte bedrijfsstages)
  • vijf lesdagen, waarbij er ’s middags geïntegreerd wordt bij ons huiswerkinstituut om zo de kinderen te leren plannen en te leren leren
  • mogelijkheid tot inschakelen extra individuele hulp
  • mogelijkheden voor leerlingen die extra uitgedaagd willen worden

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons