6 garanties


Florencius Huiswerkbegeleiding gelooft dat in ieder kind méér zit dan we zien. Met de juiste huiswerkbegeleiding geloven wij dat ieder kind zijn of haar talenten volledig kan benutten. Vandaar ook de 6 garanties die wij aan onze leerlingen bieden.

 

 

1. Individuele intake

Je eigen plan van aanpak, volledig op maat
Samen met ouders en leerlingen stellen we haalbare doelen vast waardoor het talent van iedere leerling volledig wordt benut.
We gebruiken de MILS om te onderzoeken welke leerstrategieën passen bij de leerling om hun talenten optimaal in te zetten.

 

2. De beste docenten

Getraind op onze unieke interne opleiding
De begeleiders bij Florencius huiswerkbegeleiding hebben volgen een studie op universitair niveau of hebben een onderwijsgraad. Daarnaast worden alle docenten maandelijks intern getraind en bijgeschoold. De beste docenten voor al je talenten.

 

3. Kleinschalige aanpak

Nooit meer dan vier leerlingen per docent
De kleinschaligheid bij Florencius huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat leerlingen goed gevolgd worden. Iedere maand ontvangen ouders een terugkoppeling met overzicht cijfers, algehele indruk, extra gemaakte afspraken etc. zodat ook zij weten wat er speelt.

 

4. Aandachtgarantie

Ieder kind een eigen coach
Iedere leerling heeft een eigen coach die goed in de gaten houdt hoe het gaat, weet waar eventuele knelpunten zitten en op tijd kan bijsturen.

 

5. Specialisten beschikbaar

Voor dyslexie, dyscalculie en orthopedagogie
De nauwe samenwerking met Florencius basisschool zorgt ervoor dat specialisten onder handbereik zijn om kinderen met dyslexie, dyscalculie of die achterlopen in hun ontwikkeling een extra zetje in de juiste richting te geven. Want voor iedere kind geldt: Je kunt meer dan je denkt.

 

6. Eerste hulp bij toetsen

Elke toets wordt voorbereid en overhoord
Alle toetsen worden bij Florencius overhoord, dus thuis geen stress meer over huiswerk.

 

Benieuwd naar Florencius Huiswerkbegeleiding?
Kom kennismaken.

Maak direct een afspraak