Florencius Scholarship Foundation


Florencius Scholarship Foundation wil het onderwijs op particuliere basisschool Florencius toegankelijk maken voor kinderen waarvan ouders het lesgeld niet volledig kunnen betalen.

De Foundation wil het voor deze kinderen mogelijk maken om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te volgen, waarin kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen op het gebied van kennis, creativiteit, sportiviteit en emotionele vaardigheden. Het onderwijs kan mogelijk worden gemaakt doordat de Foundation het lesgeld van de leerling gedeeltelijk betaalt.

Het initiatief voor de Foundation is gekomen vanuit het idee dat particulier onderwijs voor veel kinderen een goede uitkomst kan bieden. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom een kind baat heeft bij kleinere groepen, meer effectieve leertijd, persoonlijke aandacht en begeleiding door een multidisciplinair onderwijsteam. Het onderwijs dat op Florencius basisschool wordt gegeven is voor veel kinderen een passende oplossing. Niet iedereen kan zich echter het lesgeld voor particulier onderwijs veroorloven. De Foundation helpt daarom jaarlijks een aantal kinderen aan een plaats op een Florencius basisschool.

De Foundation heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van giften.

Wilt u meer informatie over de Foundation, over de manier waarop u deze kunt steunen of over de mogelijkheid om belastingvrij te schenken, neem dan contact op met:

mr Petra Vriens
Voorzitter Florencius Scholarship Foundation
Telefoon +31 (0)6 50 26 81 87
Mail scholarshipfoundation@florencius.nl

Het bestuur van de Florencius Scholarship Foundation bestaat uit:
• mr Petra Vriens (voorzitter)
• ir. Daan Nollen (bestuurslid met portefeuille financiën)
• drs. Randal Meijer (bestuurslid)
• drs. Anna Vleming (secretaris van het bestuur)

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons