Van droom naar werkelijkheid


“Met de start van Florencius, meer dan 12 jaar geleden, is onze droom om onderwijs te ontwikkelen waarin ieder kind ècht wordt gezien gerealiseerd. We werken er samen met ons gemotiveerde team iedere dag weer hard aan om het beste uit iedere leerling te halen en ze te helpen zich te ontwikkelen tot wereldburgers met zelfkennis en voldoende vaardigheden om vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te gaan”.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Peter en Gerwin

Particulier onderwijs


Florencius biedt particulier onderwijs en begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar (en ouder). In Nederland (en de landen om ons heen) is er een groeiende behoefte waar te nemen aan kwalitatief onderwijs op maat. Door met kleine groepen te werken in een veilige en inspirerende omgeving, zijn we op Florencius in staat om kinderen de aandacht te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Zodoende voorzien wij in de unieke onderwijsbehoeftes van ieder kind, óók als er meer specifieke hulpvragen liggen als meer- en hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie of faalangst. Op Florencius halen we het beste uit ieder kind naar boven!

Onderwijsteam


De onderwijsteams bij Florencius kenmerken zich door vakkennis, ervaring, professionaliteit, gedrevenheid en enthousiasme. Onze teams bestaan uit directie, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, zorgcoördinators, ontwikkelingspsycholoog en vakleerkrachten bewegingsonderwijs, muziek, drama, cultuur en handvaardigheid. Daarnaast worden er diverse andere specialisten betrokken bij het onderwijs op Florencius, op het gebied van onder andere orthopedagogiek, remedial teaching, dyslexie, dyscalculie, meerbegaafdheid, sociaal- emotionele ontwikkeling en ICT.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

“Elk kind beschikt over talenten. Onze keuze viel op Florencius omdat hun ideeën en die van ons het ontwikkelen van talenten van kinderen goed op elkaar aansluiten”


Randal, vader van Hope

Volg ons