Particulier onderwijs


Florencius is een particuliere basisschool. De belangrijkste reden om te kiezen voor particulier onderwijs is om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan kwalitatief onderwijs op maat. Daarnaast biedt particulier onderwijs voor kinderen met een specifieke hulpvraag zoals dyslexie of dyscalculie of voor meerbegaafde kinderen meer steun dan het reguliere onderwijs.

Het doel van Florencius als particuliere basisschool is het ontwikkelen van een ideaal onderwijssysteem. Wij bieden voor onze leerlingen optimale zorg door de beschikbaarheid van extra expertise en beperkte groepsgrootte (1 begeleider op maximaal 8 leerlingen).

De naam Florencius heeft een Latijnse oorsprong en staat voor floreren; groeien en bloeien. De missie van Florencius luidt dan ook: ‘Ieder talent tot volle bloei laten komen’. Wij doen dit door onderwijs te geven, waarin absolute kwaliteit en inspiratie centraal staan. Onze missie geeft focus en richting aan het denken en handelen van al onze medewerkers.

Bij Florencius basisschool gaan de kinderen ruim 30 uur per week naar school, inclusief het programma tussen de middag voor alle kinderen. Dit houdt in dat wij 5 tot 6 uur per week extra aan onderwijs besteden in vergelijking met een reguliere basisschool. Deze tijd wordt gebruikt om nog beter aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeftes van ieder kind, op welk vlak die ook liggen.

Daarnaast is er meer ruimte voor Engelse taal, bewegingsonderwijs en kunst & expressie.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

“Elk kind beschikt over talenten. Onze keuze viel op Florencius omdat hun ideeën en die van ons het ontwikkelen van talenten van kinderen goed op elkaar aansluiten”


Randal, vader van Hope

Volg ons