Van droom naar werkelijkheid


“Met de start van Florencius, meer dan 15 jaar geleden, is onze droom om onderwijs te ontwikkelen waarin ieder kind ècht wordt gezien gerealiseerd. We werken er samen met ons gemotiveerde team iedere dag weer hard aan om het beste uit iedere leerling te halen en ze te helpen zich te ontwikkelen tot wereldburgers met zelfkennis en voldoende vaardigheden om vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te gaan”.


Peter en Gerwin

Particulier onderwijs


Florencius biedt particulier onderwijs en begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar (en ouder). In Nederland (en de landen om ons heen) is er een groeiende behoefte waar te nemen aan kwalitatief onderwijs op maat. Door met kleine groepen te werken in een veilige en inspirerende omgeving, zijn we op Florencius in staat om kinderen de aandacht te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Zodoende voorzien wij in de unieke onderwijsbehoeftes van ieder kind, óók als er meer specifieke hulpvragen liggen als meer- en hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie of faalangst. Op Florencius halen we het beste uit ieder kind naar boven!

Onderwijsteam


De onderwijsteams bij Florencius kenmerken zich door vakkennis, ervaring, professionaliteit, gedrevenheid en enthousiasme. Onze teams bestaan uit directie, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, zorgcoördinators, ontwikkelingspsycholoog en vakleerkrachten bewegingsonderwijs, muziek, drama, cultuur en handvaardigheid. Daarnaast worden er diverse andere specialisten betrokken bij het onderwijs op Florencius, op het gebied van onder andere orthopedagogiek, remedial teaching, dyslexie, dyscalculie, meerbegaafdheid, sociaal- emotionele ontwikkeling en ICT.

Onderwijs bij Florencius


Bij particuliere school Florencius krijg je kwalitatief onderwijs op maat. Voor jong tot al iets ouder.

Pre-School

 • Florencius Pre-School zorgt ervoor dat jouw kind met een voorsprong begint aan de basisschool.
Lees meer

Basisschool

 • kwalitatief toponderwijs met een duidelijke structuur
 • specifiek maatgericht aanbod voor kinderen met meerbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en faalangst
 • persoonlijke ontwikkeling; ieder kind krijgt bij binnenkomst een uitgebreid onderzoek, en vervolgens een individueel ontwikkelplan
 • moderne onderwijsmethodes
 • internationalisering (Engels als tweede taal en internationale projecten)
Lees meer

Groep 9

 • Voor als de brugklas net een stap te ver is
 • Versteviging van basisvaardigheden, zoals bijvoorbeeld werkwoordspelling en rekenen
 • Drie uur per week Engelse les
 • Oriëntatie op andere vreemde talen, zoals Spaans en Duits
 • Vijf lesdagen, waarbij er twee keer per week ‘s middags geïntegreerd wordt bij ons huiswerkinstituut om de leerlingen te leren plannen en te leren leren
 • Lessen in projectmatig werken
 • 21st-century skills zoals robotica, programmeren en coderen
 • Bezoeken aan musea en bedrijven inclusief korte bedrijfsstages
 • Mogelijkheden tot inschakelen van extra individuele hulp
Lees meer

Huiswerkbegeleiding

 • Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht
 • Bekwame docenten, die de materie goed beheersen
 • Specialisten beschikbaar voor dyslexie, dyscalculie en orthopedagogie. Voor elk kind geldt; je kunt meer dan je denkt.
 • Overgangsgarantie*: Bij Florencius huiswerkbegeleiding houden we niet van loze kreten. Vandaar dat wij een overgangsgarantie bieden; wij garanderen dat leerlingen die gedurende een jaar 3 middagen in de week huiswerkbegeleiding bij ons volgen, gegarandeerd over gaan naar de volgende klas. Lukt dat niet, dan krijgen ouders hun geld terug.

* Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden, die we bij de intake bespreken.

Lees meer

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

“Elk kind beschikt over talenten. Onze keuze viel op Florencius omdat hun ideeën en die van ons het ontwikkelen van talenten van kinderen goed op elkaar aansluiten”


Randal, vader van Hope

Volg ons

FAQ


Hieronder vind je antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.


Wat is particulier onderwijs?

Particulier onderwijs is onderwijs dat niet gesubsidieerd wordt door de overheid. Privé onderwijs wordt bekostigd door de ouders van de leerlingen die van dat onderwijs gebruikmaken. Ouders kiezen voor particulier onderwijs van Florencius, omdat hun kind daar meer aandacht krijgt en op zijn of haar eigen niveau begeleid kan worden.

Wat is het verschil tussen particulier en regulier onderwijs?

Het grote verschil is individuele aandacht. Vaak zie je dat leraren op reguliere scholen de druk van gemiddeld 24 kinderen in de klas niet aan kunnen. Hierdoor vervelen kinderen zich die minder moeite hebben met de reguliere stof, terwijl kinderen die meer moeite hebben de snelheid van de lessen niet kunnen bijhouden. Bij particulier onderwijs wordt op maat, per kind, de uitdaging gezocht. Lees meer

Wat kost particulier onderwijs?

Particulier onderwijs is duurder dan regulier onderwijs. Particuliere scholen hanteren verschillende tarieven. De kosten voor Florencius vind je op de tarievenpagina.

Is particulier onderwijs aftrekbaar?

Particulier onderwijs is helaas nog niet aftrekbaar. In sommige medische noodzaken wordt er een uitzondering gemaakt. 

Wat zijn voordelen van particulier onderwijs?

Door samen met kinderen te kijken waar ze uitdagingen in vinden, worden ze opgeleid op hun eigen niveau. Én tegelijk geprikkeld om meer te leren. Er is meer rust dan bij reguliere scholen wegens het beperkte aantal leerlingen, en je kind krijgt de persoonlijke aandacht die hij of zij verdient.