Aanmeld­procedure


Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor Florencius basisschool maakt u hiervoor een afspraak met directeur Peter van Kranenburg of met de locatieleider van de betreffende vestiging. Tijdens deze afspraak krijgt u meer informatie over de school en is er ruim voldoende tijd voor het stellen en beantwoorden van vragen.


Uiteraard krijgt u ook een rondleiding door het schoolgebouw, zodat u een goede indruk krijgt van het reilen en zeilen bij Florencius. Na afloop van deze eerste kennismaking ontvangt u de schoolbrochure, zodat u thuis alles nog eens rustig de revue kunt laten passeren.

Indien u besluit verder te willen in de intakeprocedure, maken we een aantal vervolgstappen:

Wendagen:

Allereerst wordt er een moment gepland voor uw kind om mee te draaien bij Florencius. Dit zijn meestal 2 ‘wendagen’. Deze wendagen helpen uw kind en u als ouder om een indruk te krijgen van de praktijk en de sfeer bij Florencius.

Tegelijkertijd helpen de wendagen ons om een goede indruk te krijgen van de leerbehoeften van uw kind, om zodoende een eventuele start bij Florencius zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Informatie verzamelen:

Tegelijk met het plannen van de wendagen, vragen we u zoveel mogelijk informatie aan te leveren over uw kind zoals rapporten, eventuele aanwezige (intelligentie)onderzoeken, etc.

Bovendien willen we graag in contact worden gebracht met de huidige school van uw kind, zodat we de huidige leerkracht van uw kind of I.B.-er kunnen consulteren.

Aanmelding:

Naar aanleiding van de wendagen en de informatie die we hebben verzameld wordt besloten of uw kind plaatsbaar is bij Florencius. Bij een positief advies wordt het intakeformulier ingevuld en ondertekend.

Zodra dit is gebeurd en de aanmeldingskosten van € 2.000,- zijn voldaan, is de aanmelding definitief en ontvangt u via email de plaatsingsovereenkomst.

Startonderzoek:

Indien uw kind start bij Florencius willen we er graag voor zorgen dat de overgang voor uw kind zo soepel mogelijk verloopt. Bovendien willen we uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Vandaar dat we na het invullen van het intakeformulier meteen afspraken maken voor het afnemen van een startonderzoek van uw kind. Vaak vindt dit onderzoek plaats als uw kind al bij Florencius gestart is.

Dit startonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

kennismakingsgesprek
• intelligentieonderzoek (afgenomen door onze orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog)
• aanvullend didactisch onderzoek (afgenomen door onze zorgcoördinator)
• indien noodzakelijk nog een informatief gesprek tussen de zorgcoördinator en groepsleerkracht van de school van herkomst

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons