Ondersteuning basisschoolleerlingen


In het reguliere basisonderwijs is het niet altijd mogelijk om leerlingen individueel te begeleiden en hen extra te ondersteunen in vakken die ze moeilijk vinden. De klassen zijn vaak vol en het ontbreekt vaak simpelweg aan tijd om kinderen goed te begeleiden.


Florencius Huiswerkbegeleiding biedt een aantal mogelijkheden om basisschoolleerlingen te ondersteunen. Hetzij bij specifieke (struikel)vakken, ter voorbereiding van de Cito-toets of bij de vaak (grote) stap naar het voortgezet onderwijs. Dit doen we in nauwe samenwerking met Florencius basisschool. Lees hieronder wat we allemaal doen.

Bijles rekenen / taal


Bij Florencius Huiswerkbegeleiding is het mogelijk om voor ieder vak (individueel) bijles te volgen. Dit is bijvoorbeeld aan te raden als uw zoon of dochter om wat voor reden dan ook een achterstand heeft opgelopen, of moeite heeft met een specifiek vak. Het is belangrijk om dat specifieke vak dan tijdig bij te spijkeren, zeker als het om een kernvak gaat, zoals wiskunde, Engels of Nederlands.

Wilt u meer weten over de bijles mogelijkheden? Neem dan contact op om een afspraak te maken.

Niet eens met schooladvies
HW10

Cito / Eindtoetstraining


Bij ons gaat het niet alleen om resultaat. Soms komt er bij een kind echter regelmatig een andere score uit de Cito dan de methodetoetsen laten zien. Dan kan het erg prettig zijn om uw kind te leren hoe hij of zij met zo’n toets moet omgaan. Door de stof te beheersen, maar ook de vraagstelling van verschillende toetsen te begrijpen, zorgen we dat een leerling met zelfvertrouwen de toetsen ingaat. Op deze manier zien we gelukkig dat kinderen weer scoren op een niveau dat bij ze past.

MILS-test


Bij Florencius geloven we dat ieder kind anders is en dus ook op zijn eigen manier leert. Soms kan het een hele zoektocht zijn om te achterhalen waarom iets nou niet goed werkt terwijl er wel veel energie in wordt gestoken. Dat kan voor veel frustratie zorgen. Wij bieden daarom de MILS-test aan.

De MILS is een leervoorkeurenonderzoek wat het kind in staat stelt te achterhalen op welke manier hij of zij het snelst en meest effectief leert.

Florencius-0561-700x700
home-slider-aanmeldprocedure

Faalangst reductietraining


Sommige kinderen presteren minder goed op school en andere gebieden doordat ze erg twijfelen aan hun eigen kunnen. Dit kan zeer verschillende oorzaken hebben. Voor deze kinderen kan onze faalangstreductietraining een wereld van verschil maken. Deze training wordt individueel gegeven door onze eigen psycholoog en is op dit moment alleen beschikbaar in Laren.

Voor meer informatie over begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs kunt u contact opnemen met onze locatie manager in Amstelveen:

Jasper Kruijff (06-416 865 94) of stuur een mail naar j.kruijff@florencius.nl

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons