HuiswerkbegeleidingFlorencius Huiswerkbegeleiding biedt begeleiding aan kinderen op alle niveaus van het voortgezet onderwijs (vo). Door de kleinschalige aanpak (maximaal vier leerlingen op een begeleider) is er veel aandacht voor de individuele leerling, zitten jongeren goed in hun vel en gaan hun resultaten met vooruit. Zij krijgen de tools om gemakkelijker en effectiever te leren en daardoor leren zij ook met meer plezier. Florencius Huiswerkbegeleiding gelooft dat in ieder kind méér zit dan wij zien. Met de juiste huiswerkbegeleiding geloven wij dat ieder kind zijn of haar talenten beter volledig kan benutten. Vandaar ook de 7 garanties die wij aan onze leerlingen bieden.

 

Daarnaast bereiden wij leerlingen van de basisschool voor op de – vaak grote – stap naar het voortgezet onderwijs.

Begeleiders

 

De begeleiders bij Florencius Huiswerkbegeleiding zijn minimaal 4e-jaars studenten binnen het wetenschappelijk onderwijs (wo) of zijn vakdocenten (binnen het voortgezet onderwijs). Alle begeleiders worden bovendien getraind op onze eigen, interne opleiding. Zij beheersen voor ieder vak meerdere leerstrategieën en zijn in staat om kinderen te begeleiden volgens de methode die het beste bij hem of haar past. Iedere toets wordt door hen begeleid en overhoord. Dat wij vertrouwen hebben in onze aanpak blijkt ook uit onze overgangsgarantie*: wij garanderen dat als een leerling een heel schooljaar (minimaal drie dagen per week) bij ons begeleid wordt, hij/zij overgaat naar het volgende leerjaar. Mocht dit ondanks alle inspanningen toch niet lukken, dan mag de leerling het schooljaar erop drie dagen per week kosteloos gebruik maken van huiswerkbegeleiding.

*  Vraag naar de voorwaarden

PHOTO-2021-01-27-12-21-11_10
HW11

Aandacht

 

Bij Florencius Huiswerkbegeleiding garanderen wij één begeleider op maximaal vier leerlingen. Iedere leerling krijgt op deze manier voldoende aandacht om zijn of haar talent (extra) te ontplooien. Tijdens het leren kunnen leerlingen hulp inroepen van de aanwezige vakgerichte begeleiders. Voordat een leerling naar huis gaat, is al het leerwerk voor die dag overhoord en nagekeken. Ook al het maakwerk is gedaan. Zo is het huiswerk af als de leerling thuiskomt.

Coach


Iedere leerling bij Florencius Huiswerkbegeleiding heeft een eigen coach die weet wat er speelt. Niet alleen of een leerling goed is in talen of juist een voorkeur heeft voor exacte vakken, maar ook of hij of zij moeite heeft met het maken van planningen of snel is afgeleid. Door leerlingen veel aandacht te geven en bij instructie gebruik te maken van voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling wordt een positieve sfeer gecreëerd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een goede sfeer essentieel is voor leerprestaties.

De coach onderhoudt daarnaast intensief contact met de locatie manager en zorgt ervoor dat het hele team op de hoogte is van de ontwikkelingen van zijn/haar leerling. Iedere zes tot zeven weken ontvangen ouders een update van de stand van zaken; over behaalde cijfers, maar ook bijvoorbeeld over tussentijdse afspraken die zijn gemaakt met een leerling naar aanleiding van de doelen en de persoonlijke leervoorkeuren.

PHOTO-2021-01-27-12-21-11_9
HW7

Noodhulplijn

 

Bij Florencius Huiswerkbegeleiding worden alle toetsen zorgvuldig voorbereid en overhoord. Mocht er echter in het weekend tóch nog behoefte zijn om een begeleider iets te vragen over de stof van de toets dan kan de leerling altijd gebruik maken van onze noodhulplijn. Onze leerlingen kunnen dan hun laatste vragen stellen aan onze begeleiders zodat zij de volgende dag zelfverzekerder en goed voorbereid de toets kunnen maken.

 

School

 

Bij Florencius Huiswerkbegeleiding zorgen wij voor nauwe contacten met de school van de leerling. Op deze manier zorgen wij, met elkaar, dat de leerling de beste en juiste begeleiding krijgt. Zo vormen wij samen één team waarin het kind centraal staat.

Tijd om te ontspannen


Dagelijks kunnen de leerlingen, als ze van school komen, iets te eten en te drinken pakken, zoals tosti’s en fruit.  In overleg met hun begeleiders kunnen leerlingen voor, tijdens en na het huiswerk even ontspannen in de loungeruimte. Hier kunnen ze een spelletje spelen of muziek luisteren. Bij mooi weer is even buiten ontspannen ook mogelijk. Behalve dat het ontspannen is, kunnen de leerlingen zo ook hun hoofd leegmaken waardoor er weer effectiever geleerd kan worden.

HW14
HW13

Proefles


Bij Florencius Huiswerkbegeleiding vinden wij het belangrijk dat een leerling achter de keuze staat om bij ons te starten. Daarom kan een leerling bij ons een gratis proefles komen volgen. Zo krijgt een leerling een goed beeld van de begeleiding en gaan wij aan de slag met het huiswerk dat de leerling meeneemt.

Voor meer informatie over begeleiding van scholieren kunt u contact opnemen met één van onze locatiemanagers:

Amstelveen: Jasper Kruijff (06-416 865 94) of stuur een mail naar j.kruijff@florencius.nl

Laren: Amanda Mulders (06- 386 693 73) of stuur een mail naar a.mulders@florencius.nl

Benieuwd naar Florencius Huiswerkbegeleiding?
Kom kennismaken.

Volg ons