Oudertevredenheid

(April 2024)

Iedere twee jaar vragen wij zowel de ouders van onze leerlingen als de leerlingen uit de bovenbouw wat zij van de school vinden. Een belangrijke bron om verbeteringen door te voeren.

– ouders geven Florencius gemiddeld een 9!
– meer dan 85% van de ouders vinden dat het zelfvertrouwen van hun kind is toegenomen
– meer dan 80% van de ouders geeft aan dat talenten van hun kind goed worden ontwikkeld
– ca. 95% van de ouders geeft aan een positieve cognitieve ontwikkeling te zien bij hun kind
– oud-leerlingen geven aan dat hun zelfkennis en zelfvertrouwen bij Florencius sterk is verbeterd
– in de oud-leerling enquête blijkt dat zowel aanpak als begeleiding van Florencius wordt gewaardeerd

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

“De kracht van de docenten van Florencius is dat ze goed kijken naar ieder kind.”


Michiel, vader van Sem en Rijk

Volg ons