Hoogbegaafdheid


Welkom bij Florencius, waar aandacht is voor de talenten en ontwikkelpunten van ieder individu. Is je kind hoogbegaafd? Dan loopt hij of zij vaak tegen de beperkingen van het regulier onderwijs aan. Door grote klassen is er weinig ruimte voor persoonlijke aandacht.
Kinderen moeten mee in het tempo van de rest, terwijl ze klaar zijn voor meer. Dit zorgt voor verveling, desinteresse en onderprestatie.

 

Bij Florencius luidt onze missie ‘leren begint met aandacht’. Door kleine klassen kunnen we hoogbegaafde leerlingen de uitdaging en begeleiding geven die ze verdienen. Onze onderwijsspecialisten/ leerkrachten kijken, samen met jou als ouder, naar je kind in het geheel. Ze nemen de tijd om te luisteren en zorgen ervoor dat je kind optimaal kan bewegen naar een zelfbewuste, zelfstandige toekomst.

Onderwijstraject op maat

Bij Florencius omarmen we de volledige ontwikkeling van de leerling. Hiervoor werken we vanuit een holistische visie, met de 4 Q’s van Stephen Covey als uitgangspunt: SQ (spirituele intelligentie), IQ (cognitieve intelligentie), EQ (emotionele intelligentie) en FQ (fysieke intelligentie). Ons hb onderwijs is erop gericht om het optimale uit iedere leerling te halen, hun potentieel te ontketenen en hen voor te bereiden op een toekomst vol mogelijkheden. 

 

Leerlingen ontwikkelen zich bij Florencius tot kritische, open-minded wereldburgers die vol zelfvertrouwen en vanuit een growth mindset uitdagingen aangaan. Wij geloven dat deze ontwikkeling begint met echte, positieve aandacht voor iedere leerling, met als vertrekpunt de talenten van de leerling. In het leerproces helpen wij onze hb-leerlingen hun eigen leerdoelen te bereiken, waarbij het ontwikkelen van metacognitie en het aanspreken van de hogere denkorde, analyseren, evalueren en creëren een belangrijke rol innemen. Dit betekent veel persoonlijke aandacht, en intensieve begeleiding op maat.  

 

Bij Florencius laten we leerlingen groeien én bloeien. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen, enthousiasme en positief sociaal gedrag. Van ouders horen we vaker dat hun kind bij Florencius écht is opgebloeid.

Niet eens met schooladvies

De kosten meer dan waard! Je hoopt dat Florencius doet wat ze beloven, maar in dit geval kan ik volmondig zeggen dat dat inderdaad het geval is. Onderwijs op maat en onze dochter is helemaal opgebloeid en heeft weer zelfvertrouwen gekregen: Een fantastisch team en een uitgekiend onderwijsprogramma: groeien en bloeien.” -Paul & Angela Klaver

 

Lees meer Google Reviews over Florencius.

Niet eens met schooladvies

School voor hoogbegaafdheid in Laren, Amstelveen en Haarlem

Op zoek naar een plek waar jouw hoogbegaafde kind kan floreren? Op onze scholen in Laren, Amstelveen en Haarlem bieden we onderwijs op maat. Van jong tot al iets ouder, en van pre-school tot basisschool tot Groep 9. Samen helpen we jouw kind zijn of haar droom te verwezenlijken.

Neem contact met ons op