SQ – Zelfvertrouwen


Op Florencius vinden we het belangrijk om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde wereldburgers. Daarvoor is het essentieel dat ze zichzelf goed leren kennen. De benadering van de leerkrachten op Florencius is er daarom op gericht kinderen voortdurend bewust te maken van hun eigen mogelijkheden, keuzes en het effect van die keuzes

Door eerst aandacht te tonen voor wat kinderen wèl kunnen, gaan kinderen zich competent voelen en neemt hun zelfvertrouwen toe. Op het moment dat het zelfvertrouwen toeneemt, wordt het ook gemakkelijker om nieuwe dingen te proberen. Bij het experimenteren met nieuwe dingen is er een kans van slagen en een kans van mislukken. Wij richten onze aanpak erop om kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot kinderen die het niet erg vinden om eens een fout te maken, maar daar juist van leren.

Door dit leren ontstaat er bij kinderen een vorm van nieuwsgierigheid die zijn grenzen niet kent. Dit is onontbeerlijk om met de veranderingen en uitdagingen van de toekomst om te kunnen gaan.

In het programma van Florencius zijn aparte blokjes SQ opgenomen, waarin kinderen werken aan hun persoonlijkheidsontwikkeling en ‘zichzelf leren leiding geven’. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Steven Covey spelen hierin een belangrijke rol. Het echte leren gebeurt natuurlijk vooral in de dagelijkse praktijk, daarom zijn onze leerkrachten ertoe opgeleid om de kinderen in dit proces zo goed mogelijk te coachen.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

“De individuele aandacht, aanpak en stimulering van Florencius zorgen er voor dat onze dochter plezier heeft gekregen in het leren en met sprongen vooruit gaat.”


Margot, moeder van Bibi

Volg ons