Van droom naar werkelijkheid


“Met de start van Florencius, meer dan 12 jaar geleden, is onze droom om onderwijs te ontwikkelen waarin ieder kind ècht wordt gezien gerealiseerd. We werken er samen met ons gemotiveerde team iedere dag weer hard aan om het beste uit iedere leerling te halen en ze te helpen zich te ontwikkelen tot wereldburgers met zelfkennis en voldoende vaardigheden om vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te gaan”.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Peter en Gerwin

Particulier onderwijs


Florencius biedt particulier onderwijs en begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar (en ouder). In Nederland (en de landen om ons heen) is er een groeiende behoefte waar te nemen aan kwalitatief onderwijs op maat. Door met kleine groepen te werken in een veilige en inspirerende omgeving, zijn we op Florencius in staat om kinderen de aandacht te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Zodoende voorzien wij in de unieke onderwijsbehoeftes van ieder kind, óók als er meer specifieke hulpvragen liggen als meer- en hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie of faalangst. Op Florencius halen we het beste uit ieder kind naar boven!

4 Q’s


Florencius gelooft dat leren begint met èchte aandacht, vooral voor de talenten van het kind. Daarom bieden we een gebalanceerd onderwijsprogramma dat is gericht op de holistische benadering van de vier Q’s van Stephen Covey. Centraal in deze tijdloze benadering staat de volledige ontwikkeling van het kind, waarbij niet alleen kennis centraal staat, maar juist ook vaardigheden die nodig zijn om om te gaan met de steeds sneller veranderende werkelijkheid, nu en in de toekomst.

SQ - Zelfvertrouwen

Op het gebied van SQ (spirituele intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • integriteit; kinderen bewust maken van hun waarden, overtuigingen en geweten en leren daar eerlijk mee om te gaan
 • betekenis; kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen, wat de basis vormt voor gezond zelfvertrouwen
 • een positief leefklimaat waar een goede afwisseling is tussen rust en activiteit. Innerlijke rust staat centraal als basis voor geluk en de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.

IQ - Ambitie

Op het gebied van IQ (cognitieve intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • kwalitatief toponderwijs met een duidelijke structuur
 • specifiek maatgericht aanbod voor kinderen met meerbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en faalangst
 • persoonlijke ontwikkeling; ieder kind krijgt bij binnenkomst een uitgebreid onderzoek, en vervolgens een individueel ontwikkelplan
 • moderne onderwijsmethodes
 • internationalisering (Engels als tweede taal en internationale projecten)

EQ - Passie

Op het gebied van EQ (emotionele intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • zelfbewustzijn; het vermogen van kinderen om naar hun eigen leven te kijken, zelfkennis op te doen en zichzelf te verbeteren en te overwinnen
 • persoonlijke motivatie; het kind laten nadenken over zijn wensen, passies en doelen
 • zelfbeheersing; leiding geven aan jezelf, met als doel je doelstellingen te verwezenlijken
 • empathie; het kunnen inleven in de situatie en het denken en gevoel van andere kinderen
 • sociale vaardigheden; aandacht voor hoe onderlinge interactie plaatsvindt, hoe problemen worden opgelost en hoe kinderen elkaar benaderen

FQ - Energie

Op het gebied van FQ (fysieke intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • verstandige voeding; elke dag lunchen de kinderen op school. We maken samen met de kinderen een gezonde en gebalanceerde maaltijd klaar
 • sport; een gezonde geest in een gezond lichaam. Meerdere malen per week wordt er binnen of buiten gesport. Een vakleerkracht coördineert het totale sportprogramma
 • aandacht voor spelplezier, sportiviteit, uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid
 • rust, ontspanning en stressmanagement; tussen de middag en tussen de lessen door worden rust- en ontspanningsoefeningen gedaan

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

“Elk kind beschikt over talenten. Onze keuze viel op Florencius omdat hun ideeën en die van ons het ontwikkelen van talenten van kinderen goed op elkaar aansluiten”


Randal, vader van Hope

Volg ons