EQ – Passie


Op Florencius is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen uiten, hun eigen grenzen kunnen aangeven, maar zich ook kunnen inleven in de gevoelens van anderen.

hun eigen grenzen kunnen aangeven, maar zich ook kunnen inleven in de gevoelens van anderen. In de afgelopen jaren is er bovendien een extra dimensie in de vorm van social media bijgekomen, waarmee kinderen moeten leren omgaan. Naast het trainen van deze vaardigheden, worden hiervoor een aantal programma’s ingezet.

Rots en Water

Rots en Water is een psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma waarin jongeren leren om op een juiste manier voor zichzelf op te komen. Het Rots en Water-programma onderscheidt zich van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Kanjertraining

Indien nodig maken we gebruik van kanjertraining. Bij de Kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat kinderen herkennen welk gedrag er is. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken door hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast gaat het ook om groepsvorming; in een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken, maar om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

Meidenvenijn

Meidenvenijn is een uitgebreide lesmethode om het pestgedrag onder meisjes in de leeftijdsgroep van 9 t/m 15 jaar te kunnen aanpakken.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

“Bij Florencius heeft Charlotte een plek gevonden waar ze kan zijn wie ze is. Geen spanning, geen stress, maar iedere dag met heel veel plezier naar school.”


Annelies, moeder van Charlotte

Volg ons