EQ – Passie


Op Florencius is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen uiten, hun eigen grenzen kunnen aangeven, maar zich ook kunnen inleven in de gevoelens van anderen.


In de afgelopen jaren is er bovendien een extra dimensie in de vorm van social media bijgekomen, waarmee kinderen moeten leren omgaan. Bij het trainen van deze noodzakelijke vaardigheden zetten we het PBS (Positive Behaviour System) in en een aantal andere programma’s.

Positive Behaviour System

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn alle Florencius vestigingen gestart met de implementatie van Positive Behaviour Support (PBS).

Wat is PBS?

 

PBS is een preventieve aanpak van gedrag. Het heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. PBS is gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Dit gebeurt door de waarden van de school (gebaseerd op de 4Q’s van Stephen Covey) te vertalen naar concreet pro-sociaal gedrag voor alle locaties van de school, dit gedrag actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen.

De school betrekt ouders ook op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Er worden ouderavonden georganiseerd om de ouders te informeren over de waarden die hun kind op school leert.

PBS richt zich op alle leerlingen. Bij het overgrote deel van de leerlingen, dat zich positief ontwikkelt, wordt de nadruk gelegd op het systematisch aanleren en bekrachtigen van pro-sociaal gedrag. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft, worden op maat interventies ingezet die kinderen stimuleren om zich op school sociaal te gedragen en zich gunstig te ontwikkelen. PBS dient hierbij als kapstok, waaraan verschillende gedragsmatige methodes en interventies opgehangen kunnen worden.

Samengevat biedt PBS een:
  • veilige en positieve omgeving;
  • schoolbrede aanpak;
  • preventief beleid;
  • preventie van pesten;
  • leerling -en leerkrachtvriendelijk klimaat;
  • aanpak met de nadruk op pro-sociaal gedrag;
  • directe samenwerking met ouders.


Hoe ziet PBS er in de school uit?

Samen met de leerlingen worden de gedragsverwachtingen op en rond de school benoemd en visueel gemaakt. Het gewenste gedrag wordt regelmatig geoefend met de leerlingen, zodat ze precies weten wat er van hen wordt verwacht. Door pro-sociaal gedrag systematisch te belonen, worden de kinderen gestimuleerd om dit gedrag vaker laten zien.

Implementatie

Bij de invoering van PBS wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en borging van de methodiek. Florencius wordt ondersteund door een PBS-coach, die training geeft en maandelijks op de school aanwezig is. Het  implementatietraject duurt 2 tot 3 jaar.

Vragen

Mocht u vragen hebben over het PBS dan kunt u terecht bij Anouk van Rossum (a.vanrossum@florencius.nl)

Rots en Water

Rots en Water is een psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma waarin jongeren leren om op een juiste manier voor zichzelf op te komen. Het Rots en Water-programma onderscheidt zich van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Meidenvenijn

Meidenvenijn is een uitgebreide lesmethode om het pestgedrag onder meisjes in de leeftijdsgroep van 9 t/m 15 jaar te kunnen aanpakken.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

“Bij Florencius heeft Charlotte een plek gevonden waar ze kan zijn wie ze is. Geen spanning, geen stress, maar iedere dag met heel veel plezier naar school.”


Annelies, moeder van Charlotte

Volg ons