Veranderen van basisschool

De meeste ouders oriënteren zich op een passende basisschool wanneer hun kind tussen de 2,5 en 3,5 jaar is. Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. Je wilt natuurlijk dat je kind er 8 jaar lang met plezier naartoe gaat! Al staat een school nog zo hoog aangeschreven: als je kind zich er niet prettig voelt, zal hij er niet met plezier naartoe gaan. Daarom is het kiezen van een basisschool die bij jouw kind past hartstikke belangrijk. Maar wat als gedurende zijn of haar schoolloopbaan de gemaakte keuze minder passend lijkt?


Gaat je kind met minder plezier naar school dan voorheen? Vindt je kind de lesstof te gemakkelijk, of heeft je kind juist moeite om het niveau bij te benen? Of heb je als ouders zijnde twijfels over de visie of algemene gang van zaken op school? Dan zou je kunnen overwegen om een overstap naar een andere basisschool te maken. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar hoe gaat zo’n overstap in zijn werk? En waar moet je rekening mee houden?


Argumenten

Een overstap naar een andere basisschool maak je niet zomaar. Het is belangrijk om eerst de wens om over te stappen naar een andere school te onderzoeken. In veel gevallen is het raadzaam hier de huidige school bij te betrekken.


Zijn de leerkrachten op de hoogte van het probleem? Zien zij nog ruimte voor verbetering en is er van beide kanten voldoende vertrouwen? Als dat zo is, lijkt een overstap (voorlopig) nog even van de baan en kunt u met vertrouwen het traject, samen met school, ingaan.


Oriëntatie

Mocht je geen vertrouwen meer hebben in de aanpak van school, of mocht je samen met school concluderen dat je kind elders beter op zijn plek zit, dan ben je bij de volgende stap aangekomen; de oriëntatie op een andere school.


Belangrijk is om de onderwijsbehoeftes van je kind, al dan niet met behulp van de huidige school, in kaart te brengen. Een overstap naar een andere school maak je niet zomaar. Door vooraf in kaart te brengen wat de onderwijsbehoeftes van je kind zijn, vergroot je de kans van slagen op de nieuwe school. Denk hierbij aan het pedagogisch beleid, klassengrootte, inzet leerondersteuning, gebruikte methodes etc.

Er zijn verschillende type scholen. Zo kun je overwegen of particulier onderwijs bijvoorbeeld beter bij je kind past dan regulier onderwijs. 


Op Florencius kun je bv. terecht voor kwalitatief onderwijs op maat, waarbij er veel persoonlijke aandacht is. De missie luidt: ‘Leren begint met aandacht’. Particulier onderwijs biedt meer mogelijkheden dan regulier onderwijs om kleine groepen te creëren, waardoor er voor iedere leerling meer (positieve) aandacht is. Dit geldt voor alle leerlingen, maar juist ook voor leerlingen met een specifieke hulpvraag, zoals dyslexie, dyscalculie, faalangst of hoogbegaafdheid. Door met kleine groepen te werken in een veilige en inspirerende omgeving, is Florencius in staat om kinderen de aandacht te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.


Kennismaken

Na de eerste oriëntatie en het in kaart brengen van de onderwijsbehoeftes van je kind, is een volgende stap om in gesprek te gaan bij scholen die hier op aan (lijken te) sluiten. Hiervoor kun je op de meeste scholen een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen. Vaak is hierbij, naast wat meer informatie over de visie en het beleid van school, een mogelijkheid tot een rondleiding. Verstandig is om hierbij niet over één nacht ijs te gaan en je te verdiepen in meerdere scholen. Zo krijg je, gedurende deze onderzoeksperiode, het antwoord op welke school het beste bij uw kind past.

Wanneer je interesse hebt in meer informatie over Florencius, kun je hiervoor een afspraak maken met de locatieleider van de betreffende vestiging. Tijdens deze afspraak krijg je meer informatie over de school en is er ruim voldoende tijd voor het stellen en beantwoorden van vragen.


Uiteraard krijg je ook een rondleiding door het schoolgebouw, zodat je een goede indruk krijgt van het reilen en zeilen bij Florencius. Na afloop van deze eerste kennismaking ontvang je  de schoolbrochure, zodat je thuis alles nog eens rustig de revue kunt laten passeren.


Wennen

Tijdens de kennismaking heb je een eerste indruk gekregen van de betreffende basisschool. Maar hoe ziet een dag eruit in de praktijk? Hoe vertaalt de visie zich naar de dagelijkse gang van zaken en, het allerbelangrijkste, hoe voelt je kind zich op deze school?

Om antwoord te krijgen op deze vragen is het van belang dat je kind een aantal dagen meedraait op de nieuwe, optionele school. Op Florencius houden we hier twee dagen voor aan. Na deze twee dagen volgt er een evaluatiegesprek met ouders, zorgcoördinator en groepsleerkracht. 

 

In sommige gevallen willen de ouders graag de wenperiode verlengen, om een goed een nog beter beeld te krijgen. Het kan ook zijn dat vanuit Florencius om een verlenging van de wenperiode gevraagd wordt. Dit alles om het succes van slagen te vergroten. 

 

Overstap

Voor een goede overstap is het van belang dat er een zogeheten warme overdracht plaatsvindt. Dat wil zeggen dat er vooraf contact is met de huidige school en zorg- en onderwijsbehoeftes goed worden afgestemd.

 

En als deze stappen eenmaal allemaal doorlopen zijn, dan is het daadwerkelijke moment van overstappen daar! Met zo’n zorgvuldig doorlopen procedure kan dat niet anders dan een succes worden!