MILS test


Bij Florencius geloven we dat ieder kind anders is en dus ook op zijn eigen manier leert. Soms kan het een hele zoektocht zijn om te achterhalen waarom iets nou niet goed werkt terwijl er wel veel energie in wordt gestoken. Dat kan voor veel frustratie zorgen. Vaak krijgen we al van jongs af aan de boodschap mee dat er maar één juiste manier van leren is. Maar wat als deze manier nu niet het gewenste resultaat oplevert? Zijn we dan simpelweg gewoon ‘een beetje dom’?

MILS test


Door het gebruik van de MILS (Meervoudige Intelligentie Leervoorkeuren), wordt duidelijk dat dit absoluut niet het geval is. De MILS is een leervoorkeurenonderzoek wat het kind in staat stelt te achterhalen op welke manier hij of zij het snelst en meest effectief leert. Het is ontwikkeld door Bureau van Bodegom en onderzoekt zes leerdimensies: woordslim, stappen denken, bewegen, luisterslim, beeldslim en samen leren. Per dimensie bekijken we in hoeverre deze voor de leerling een voorwaarde voor leren is en op welke manier er gebruik van kan worden gemaakt.  Het mooie is dat de leerling zijn sterke kanten leert kennen en ook passende leerstrategieën aangeboden krijgt om deze effectief in te zetten. Mogelijke aandachtspunten kunnen daardoor ook vaak op deze wijze gecompenseerd worden. Tevens kijken we samen zowel naar de klas als de thuiswerksituatie en bepalen we hoe de leerstrategieën ook daar toegepast kunnen worden. Het gevolg is meer zelfkennis, zelfvertrouwen en daardoor vaak ook betere schoolresultaten.

MILS Meervoudige intelligentie leerstrategie

Werkwijze

De MILS-afname duurt ongeveer 15 minuten. De nabespreking neemt, afhankelijk van de resultaten, gemiddeld 45 minuten in beslag. Door het leerprofiel te analyseren en te bespreken kan voor elke leerling een individueel plan met bijbehorende leerstrategieën worden opgesteld. Deze zullen beschreven worden in een rapport dat zowel naar de leerling als ouders wordt opgestuurd. Het onderzoek wordt afgenomen door Amanda Mulders, locatiemanager en gecertificeerd MILS-coach.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een MILS onderzoek? Neem dan contact op om een afspraak te maken.

Voor wie?

De MILS is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Ook (jong)volwassenen zijn welkom.

Kosten

De totale kosten voor de MILS-afname, nabespreking en het persoonlijke rapport bedragen  €175,-.  Ouders van Florencius Basisschool of Huiswerkbegeleiding krijgen korting: de kosten bedragen dan € 150,-

Meer weten?

Vraag dan vrijblijvend informatie aan

Volg ons