Met de 4 Q’s als vertrekpunt, is Florencius basisschool altijd op zoek naar de beste leermethodes, aansluitend bij de wensen van nu en later. We gaan hierbij zoveel mogelijk uit van evidence-based methodieken: wat werkt volgens (longitudinaal) wetenschappelijk onderzoek het best. Hoewel we voor de basisvakken de bekendste Nederlandse methodes hanteren, blijven de persoonlijke doelen van iedere leerling leidend.

Deze persoonlijke doelen zijn tweeledig: enerzijds zorgen ze ervoor dat de leerling op zijn eigen niveau (en vaak net iets daarboven) les krijgt, anderzijds zijn ze erop gericht de leerling zoveel mogelijk verantwoordelijk te laten zijn voor zijn eigen leren. Ons onderwijssysteem is daar zoveel mogelijk op ingesteld.

De onderwijsteams bij Florencius kenmerken zich door vakkennis, ervaring, professionaliteit, gedrevenheid en enthousiasme. Onze teams bestaan uit directie, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, zorgcoördinator, ontwikkelingspsycholoog en vakleerkrachten bewegingsonderwijs, muziek, drama, cultuur en handvaardigheid. Daarnaast worden er diverse andere specialisten betrokken bij het onderwijs op Florencius, op het gebied van onder andere orthopedagogiek, remedial teaching, dyslexie, dyscalculie, meerbegaafdheid, sociaal- emotionele ontwikkeling en ICT.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

“Met Florencius hebben we de beste school voor Paul gevonden. Binnen enkele maanden zagen we grote sprongen in zijn zelfvertrouwen.”


Heleen, moeder van Paul

Volg ons