Florencius international school


In september 2017 heeft Florencius international school haar deuren geopend in het pand van Florencius basisschool Amstelveen. Gebaseerd op dezelfde begeleidingsprincipes als Florencius basisschool, met kleine groepen, veel individuele aandacht en zorg.

Kinderen met een internationale achtergrond (zowel expats als repats) tussen 5 en 12 volgen het International Primary Curriculum (IPC), hetgeen ze helpt om zelfstandige wereldburgers te worden.

De kinderen krijgen omdat ze hetzij tijdelijk, hetzij permanent in de Nederlandse samenleving wonen, te maken met Nederlandse gewoonten en gebruiken, maar de lessen worden gegeven in het Engels. Nederlands wordt als tweede taal aangeboden.

Locaties: Laren, Amstelveen en Haarlem

Klik hier voor meer informatie.

Sanne Schuringa

Manager Florencius International School

Telefoon (06) 418 52 52 77
s.schuringa@florencius.nl

Sanne Schuringa

Manager Florencius International School

Telefoon (06) 418 52 52 77
s.schuringa@florencius.nl

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons