FQ – Energie


Je lichaam is je vervoersmiddel en dus iets om zuinig op te zijn. Een gezond lichaam heeft directe invloed op het welbevinden van de mens. Op Florencius maken we de kinderen daarom bewust van hun fysieke mogelijkheden en de invloed die ze daarop uit kunnen oefenen door middel van beweging, voeding en ontspanning.

Bewegingsonderwijs


Onder leiding van een vakleerkracht wordt meerdere malen per week gesport, waarbij we onder andere werken aan sportiviteit, samenwerken, doorzettingsvermogen, winnen en uiteraard ook verliezen. Behalve de bekende zaal- en buitensporten, vinden er ook geregeld andere sportieve activiteiten plaats, zoals bijvoorbeeld zwemmen en schaatsen.

Daarnaast zorgen we er tijdens onze lesdagen voor dat er zoveel mogelijk afwisseling is in concentratie en ontspanning. De eigen leerstijl van ieder kind ten aanzien van beweging staat hierbij centraal.

Voeding

Om je goed te kunnen ontwikkelen is aandacht voor gezonde voeding onontbeerlijk. Op Florencius worden de kinderen daarom voorzien van een gezonde snack, drinken en lunch (waar mogelijk biologisch). Bovendien leren we de kinderen meer over gezonde voeding, waar ons eten vandaan komt, welke consequenties dat heeft voor onze omgeving en wat voedsel voor gezonde en ongezonde effecten op ons lijf heeft.

Creativiteit


Naast de cognitieve vakken wordt op Florencius veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. Ons onderwijs in de expressievakken draagt bij aan deze ontwikkeling omdat het de creativiteit van leerlingen stimuleert, ze de mogelijkheid biedt hun emoties en mening te uiten en omdat het vaak helpt bij het ontdekken van persoonlijke voorkeuren en talenten. Hierbij worden alle in de vier Q’s genoemde intelligenties samen aangesproken.

Op Florencius wordt zowel passief als actief aandacht besteed aan de verschillende vormen van expressie. Daarnaast wordt onderwijs aangeboden op het gebied van muziek, handvaardigheid, tekenen en drama. Deze expressievakken zijn structureel opgenomen in ons onderwijsaanbod, in zelfstandige lessen en/of als onderdeel van het International Primary Curriculum (IPC).

Op Florencius vinden we dat het geven van expressievakken om deskundigheid vraagt. Vandaar dat wij werken met vakleerkrachten voor creatieve handenarbeid. De vakleerkracht/creatief therapeut maakt deel uit van ons multidisciplinaire onderwijsteam, zodat we samen onze kinderen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.

We realiseren ons dat handvaardigheid ook vaak een grote compenserende waarde heeft: bijvoorbeeld als leerlingen op andere, vaak rationele, terreinen wat minder goed kunnen meekomen. Creatief bezig zijn kan hun gevoel van eigenwaarde positief beïnvloeden en dit moedigen we dan ook van harte aan. Handvaardigheid kan leerlingen ook helpen om te ontspannen of juist om energie op te doen.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons