Menu

Onderwijsteam

Onderwijsteam

Het onderwijsteam op particuliere basisschool Florencius kenmerkt zich door vakkennis, ervaring, professionaliteit, gedrevenheid en enthousiasme.

1864_1609121047364905_llOns team bestaat uit de directie, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een zorgcoördinator, een ontwikkelingspsycholoog en vakleerkrachten gym, muziek, drama, cultuur en handvaardigheid. Daarnaast worden er diverse andere specialisten betrokken bij het onderwijs op Florencius, op het gebied van onder andere orthopedagogiek, remedial teaching, dyslexie, dyscalculie, meerbegaafdheid, sociaal- emotionele ontwikkeling en ICT