Menu

SQ

SQ

SQ

Particuliere basisschool Florencius biedt een gebalanceerd onderwijsprogramma dat is gericht op de holistische benadering van de vier Q’s. Centraal in deze benadering staat de volledige ontwikkeling van het kind. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de vier onderdelen van onze menselijke aard, onze intelligenties en capaciteiten.

Op het gebied van SQ (spirituele intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

  • Integriteit; kinderen bewust maken van hun waarden, overtuigingen en geweten en leren daar eerlijk mee om te gaan.
  • Betekenis; kinderen het gevoel geven dat ze betekenis hebben, dat ze ertoe doen, wat de basis vormt voor een gezond zelfvertrouwen.
  • Een positief leefklimaat; waar een goede afwisseling is tussen rust en activiteit. Innerlijke rust staat centraal als basis voor geluk en de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.