Menu

Creativiteit

Creativiteit

Creativiteit

Naast de cognitieve vakken wordt er op Florencius veel aandacht besteed aan de fysieke en creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. Ons onderwijs in de expressievakken draagt bij aan deze ontwikkeling, omdat het de creativiteit van leerlingen ontwikkelt, ze de mogelijkheid biedt hun emoties en mening te uiten en helpt bij het ontdekken van persoonlijke voorkeuren en talenten. Hierbij worden alle in de vier Q’s genoemde intelligenties in samenhang aangesproken.

Op onze particuliere basisschool wordt er zowel passief als actief aandacht besteed aan de verschillende vormen van expressie. Onder leiding van een vakleerkracht wordt meerdere malen per week gesport, waarbij we onder andere werken aan de volgende aspecten: sportiviteit, samenwerken, doorzettingsvermogen, winnen en uiteraard ook verliezen. Daarnaast wordt er onderwijs aangeboden op het gebied van muziek, handvaardigheid, tekenen en drama. Deze expressievakken zijn structureel opgenomen in ons onderwijsaanbod, in zelfstandige lessen en/of als onderdeel van het International Primary Curriculum (IPC). Daarnaast kunnen leerlingen specifieke talenten verder ontwikkelen in modulevorm tijdens Q-tijd.

Handenarbeid

Op Florencius zijn we van mening dat het aanbieden van expressievakken om veel deskundigheid vraagt. Vandaar dat wij werken met een vakleerkracht creatieve handenarbeid die tevens creatief therapeut is. De vakleerkracht/creatief therapeut maakt deel uit van ons multidisciplinaire onderwijsteam, zodat we samen onze kinderen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.

We realiseren ons dat handvaardigheid ook vaak een enorme compenserende waarde heeft: bijvoorbeeld als leerlingen op andere (meer rationele) terreinen wat minder goed kunnen meekomen. Creatief bezig zijn kan hun gevoel van eigenwaarde positief beïnvloeden, en dit moedigen we dan ook van harte aan. Handvaardigheid kan leerlingen ook helpen om zich te ontspannen of juist om energie van te krijgen. Ook wordt door middel van handvaardigheid de (fijne) motoriek ontwikkeld.

Kunst

Door onze leerlingen in aanraking te laten komen met kunst, helpen we hen een eigen smaak te ontwikkelen. Deze eigen smaak draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen identiteit: Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wat hoort bij mij? Wij bezoeken regelmatig musea of tentoonstellingen om de kinderen met kunst kennis te laten maken. Hiervoor hebben wij eigen schoolbussen tot onze beschikking. Ook wordt gebruik gemaakt van het digitale schoolbord om kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur, in zowel Nederland als in andere landen.

Op Florencius vinden we het vooral belangrijk dat leerlingen het fijn (gaan) vinden om creatief bezig te zijn.