Menu

Onderwijsteam

Onderwijsteam

Het onderwijsteam op particuliere basisschool Florencius kenmerkt zich door vakkennis, ervaring, professionaliteit, gedrevenheid en enthousiasme.

1865_1609131257212881_ll

Ons team bestaat uit de directie, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een zorgcoördinator, een ontwikkelingspsycholoog en vakleerkrachten gym, muziek, drama, cultuur en handvaardigheid. Daarnaast worden er diverse andere specialisten betrokken bij het onderwijs op Florencius, op het gebied van onder andere orthopedagogiek, remedial teaching, dyslexie, dyscalculie, meerbegaafdheid, sociaal- emotionele ontwikkeling en ICT.

Maak hieronder kennis met ons onderwijsteam!