Menu

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Particuliere basisschool Florencius biedt naast excellent onderwijs ook buitenschoolse opvang voor de kinderen die onze basisschool bezoeken op dinsdag en donderdag van 15.30 tot 18.00 uur. De kosten voor BSO bedragen € 6,40 per uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter van Kranenburg.

De BSO van Florencius wordt jaarlijks gecontroleerd. In de links hieronder treft u de inspectierapporten van verschillende keuringsmomenten.

BSO Rapport Florencius Amstelveen 11-’12

BSO Rapport Florencius Amstelveen 28 feb. 2013

BSO Rapport Florencius Amstelveen Februari ’15

BSO Rapport Florencius Amstelveen 2016-2017

BSO Rapport Florencius Amstelveen 2017

De BSO van Florencius heeft een coördinator (Brecht van Andel) die samen met de oudercommissie de kwaliteit van de BSO bewaakt. Eventuele opmerkingen/klachten worden ten allen tijde serieus genomen en meegenomen in het bepalen van het beleid. Daarnaast heeft Florencius een klachtenregeling samengesteld die leidend is in de afhandeling van eventuele klachten.

Hier treft u bovendien het Reglement Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.