Menu

Zorg in de groep

Zorg in de groep

Zorg in de groep

Op particuliere basisschool Florencius werken wij met de modernste onderwijsmethoden, waarbij de kerndoelen voor het Nederlandse basisonderwijs centraal staan.

Wij geven expliciet onderwijs in strategie├źn voor denken en leren. Zo leren wij kinderen hoe zij moeten leren, en werken we met verschillende vormen van zelfstandig werken en samenwerken. Hierbij zien wij rust en orde als belangrijke voorwaarden. Ook zorgt het onderwijs op Florencius voor een actieve betrokkenheid van kinderen. Wij maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en wij laten de verschillende leerinhouden zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.