Menu

Visie

Visie

Visie

De zorg op Florencius wordt gekenmerkt door passend maatonderwijs, waarbij gestreefd wordt naar een excellent kwaliteitsniveau. We realiseren een rijke, authentieke leeromgeving en een optimale afstemming tussen verschillen in mogelijkheden, niveau, begeleiding en methoden. We doen dit voor elke leerling, binnen zijn of haar belemmeringen en mogelijkheden. Ons doel is:

‘Talenten laten schitteren, ieder kind tot volle bloei laten komen’

Voorwaarde om een kind volledig tot bloei te laten komen is veiligheid. Een kind mag zich niet op negatieve wijze een uitzondering voelen. Uiteindelijk gaat het erom dat het kind een positieve binding kan opbouwen met de schoolse situatie en in staat is om zich verder te ontwikkelen door te leren.

Op Florencius werken wij aan een optimale zorg voor de ons toevertrouwde kinderen, zodat zij een ononderbroken ontwikkeling door kunnen maken. Ons multidisciplinaire team voelt zich verantwoordelijk voor de resultaten en is structureel bezig de kwaliteit van ons basisonderwijs verder te verbeteren.