Menu

Uw kind centraal

Uw kind centraal

Uw kind centraal

Florencius is een veilige en inspirerende particuliere basisschool waar alle kinderen niet alleen kennis op doen, maar zich ook kunnen ontwikkelen tot creatieve individuen met een zelfbewuste houding en positief sociaal gedrag. De activiteiten van onze leerlingen stemmen we zoveel mogelijk af op hun leeftijd, mogelijkheden en verschillende intelligenties. Daarbij bewaken we uiteraard de doorgaande lijn met tussendoelen en het realiseren van kerndoelen zoals we die vast hebben gesteld in de persoonlijke ontwikkelplannen.

Plezier en spontaniteit zijn bij Florencius erg belangrijk. Wij geloven in onze leerlingen en daardoor geloven de leerlingen in zichzelf en in elkaar. Wij gaan uit van wederzijds vertrouwen en respect; respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor je omgeving.

Wij gaan uit van wat kinderen wel kunnen in plaats van te benadrukken wat ze niet kunnen. Wij hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en het team en we vieren de successen van uw kind en van de school.