Menu

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op particuliere basisschool Florencius is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen uiten, maar zich ook kunnen inleven in gevoelens van anderen.

Inhoudelijk zetten wij in op de volgende aspecten:

  • Zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Gevoelens van zichzelf en anderen
  • Inleven in de ander
  • Waarden en normen
  • Conflictsituaties oplossen
  • Relaties en seksualiteit

Wij gebruiken een aantal methoden op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling.

Rots en Water

Rots en Water is een psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma waarin jongeren leren om op een juiste manier voor zichzelf op te komen. Het Rots en Water-programma onderscheidt zich van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Kanjertraining

Bij de kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden.

Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken, maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

Kids’ Skills

Kids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat één heel belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Kids’ Skills is ontwikkeld door de Finse psychiater Ben Furman.

Meidenvenijn

Meidenvenijn is een uitgebreide lesmethode om het pestgedrag onder meisjes in de leeftijdsgroep van 9 t/m 15 jaar aan te kunnen pakken.