Menu

Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie

Op Florencius vinden we dat onze leerlingen goed moeten leren lezen en spellen, omdat we deze vaardigheden zien als de basis voor goede schoolprestaties en succes in onze huidige samenleving. Bij tien procent van de leerlingen ontwikkelt het lees- en spellingproces zich niet even vanzelfsprekend en gemakkelijk, en kan er sprake zijn van dyslexie.

Voor deze leerlingen willen we op onze particuliere basisschool gespecialiseerde zorg op maat bieden. De zorg op maat wordt geboden door de taal/dyslexiespecialist en door de leerkracht in de groep. Er is veel aandacht voor de leesontwikkeling van iedere leerling. Vier keer per week wordt er groepsdoorbroken gelezen, waarbij interventies als Connect en Ralfi lezen ingezet worden. Het dyslexiesoftwareprogramma ‘Kurzweil’ wordt gebruikt als hulpmiddel voor dyslexie tijdens de lessen.

Klanken en kleuren

Daarnaast wordt er vijf keer per week spelling gegeven. Hierbij wordt gewerkt met elementen uit de F&L methode, waarbij aan elke klank een kleur wordt gekoppeld. De taal wordt op deze manier visueel gemaakt en het helpt de dyslectische leerlingen om de klank- en regelstructuur van de taal te herkennen. De visualisatie staat centraal bij alle werkvormen en wordt al in groep 1 en 2 aangeboden.

In de behandeling van onze leerlingen met leesproblemen en dyslexie streven wij altijd naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid, zodat een leerling in groep 8 op zijn minst een krant, tijdschrift of de ondertiteling van een film kan lezen.