Menu

Individuele zorg

Individuele zorg

Individuele zorg

Op Florencius bieden wij voor al onze leerlingen optimale individuele zorg. Door de kleine groepen en intensieve begeleiding is er veel aandacht voor elke individuele leerling. Daarnaast stemmen wij het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind, waarbij wij een ononderbroken ontwikkelingsgang nastreven.

Wij bieden:

  • Meer lestijd
  • Kleine groepen
  • Individuele aandacht

Meer lestijd

Op Florencius gaan de kinderen ruim 30 uur per week naar school, inclusief het programma tussen de middag dat voor alle kinderen verplicht is. Dit houdt in dat wij 5 tot 6 uur per week extra aan onderwijs besteden in vergelijking met een reguliere basisschool. Deze tijd wordt gebruikt voor een intensiever aanbod van lezen, taal, spelling en rekenen. Daarnaast is er meer ruimte voor Engelse taal, bewegingsonderwijs en kunst & expressie.

Kleine groepen

Op Florencius vinden we het belangrijk dat kinderen leren in een herkenbare sociale context. Kinderen leren namelijk veel van en met elkaar. Daarom werken we met kleine groepen met voor iedere groep een groepsleerkracht en de ondersteuning van een onderwijsassistent. Op deze manier stimuleren wij dat kinderen samenwerken, maar is er ook genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en individuele begeleiding.

Individuele aandacht

Op Florencius worden de leerlingen begeleid door een professioneel, multidisciplinair team van leerkrachten, vakleerkrachten en diverse specialisten.

Op Florencius is veel aandacht voor speciale behoeften (special needs) van de individuele leerling. Gespecialiseerde leerkrachten geven begeleiding aan meerbegaafde kinderen en kinderen met een hulpvraag op het gebied van taal (dyslexie) en rekenen (dyscalculie). Ook voor kinderen met faalangst is er specifieke zorg en aandacht.