Menu

Ouders over Florencius

Ouders over Florencius

“Wij zijn zó enthousiast! Stefan komt elke dag blij naar huis ‘ s middags. Hij maakt opvallend grote, grote sprongen bij jullie. De sterretjes in zijn ogen stralen elke dag weer. Na zijn verjaardag op school vroeg ik hem: dus je voelde je écht speciaal vandaag? Waarop hij reageert: mama, ik voel me op deze school élke dag speciaal! Kijk, die kunnen jullie in je zak steken! Wij zijn elke dag weer dankbaar dat we de keuze voor Florencius hebben mogen en kunnen maken.”
– Nathalie, moeder van Stefan

Hetty-en-Jasper“Nog belangrijker dan de extra hulp bij het leren, is het vertrouwen dat de school hem gegeven heeft dat hij zijn sterke kanten kan gebruiken om andere dingen te overwinnen. Dat gaat langer mee dan een lagere school. Of zoals Jasper zelf zegt: Hier leer ik hoe ik mijn talenten kan gebruiken”.
– Hetty, moeder van Jasper

Sacha-en-Olivier“Olivier zit sinds groep 4 op het Florencius en is sindsdien van een ongelukkig, niet begrepen kind opgegroeid tot een gelukkige, begrepen puber die lekker in z’n vel zit en met veel plezier naar school gaat. We gaan nu de volgende stap zetten richting het Voortgezet Onderwijs; een stap die we dan ook met vertrouwen gaan nemen. Olivier is er klaar voor.”
– Sacha, moeder van Olivier

Annelies-en-Charlotte“Sinds Charlotte op Florencius zit, staat ze iedere dag te trappelen om naar school te gaan. Ze heeft een plek gevonden waar ze kan zijn wie ze is, waar ze zichzelf durft te zijn. Geen spanning, geen stress, maar iedere dag met heel veel plezier naar school!”
– Annelies, moeder van Charlotte

Bibi-en-Margot“De cognitieve vooruitgang van onze dochter wilde maar niet vlotten in het reguliere onderwijs, ondanks het feit dat we dit met diverse naschoolse bijlessen aanvulden. Door alle huiswerkopdrachten speelden we thuis vaak ook nog eens schooltje. Dit hebben wij als belastend ervaren en het was niet echt bevorderlijk voor de huiselijke sfeer. Op het moment dat het verzoek, om onze dochter een schooljaar te laten doubleren, werd afgewezen, hoorden wij dat Florencius Amstelveen zijn deuren geopend had. De overstap was snel gemaakt. Midden in het schooljaar draaide onze dochter een proefdag mee. Diezelfde avond vroeg ze of ze de volgende dag weer naar Florencius mocht. Vijf dagen later zat ze ( zonder al haar schoolvriendinnen) stralend en enthousiast op Florencius. De individuele aandacht, aanpak en stimulering zorgt ervoor dat onze dochter plezier heeft gekregen in het leren. Ze heeft haar krachten en talenten ontdekt en 1,5 jaar leerstof ingehaald. Ze gaat nu vol zelfvertrouwen naar de middelbare school. Het gedreven team van Florencius houdt de 4 Q’s( IQ, EQ,FQ,SQ) waar Florencius voor staat, goed in de gaten. Er is een uitgebalanceerd evenwicht, waarbij de energie van ieder kind bewaakt wordt. Als ouder sta je in direct contact met een kundig onderwijsteam. Ook ik ga het straks allemaal missen!”
– Margot, moeder van Bibi

anoniem“De eerste drie jaar zat mijn zoon op een openbare school waar hij eigenlijk alleen maar liedjes heeft geleerd. Na een paar jaar op Florencius is hij inmiddels een van de beste van zijn klas met Engels. Vanaf het moment dat hij op Florencius zat, werd hij goed begeleid en zagen we hem met sprongen vooruit gaan. Onze dochter zit vanaf haar eerste schooljaar op Florencius. Door de manier van lesgeven en begeleiding heeft ze in korte tijd heel veel geleerd. Wij zien nu al dat er bij haar een brede basis wordt gelegd waar ze de rest van haar leven veel plezier van zal hebben. Ik kan oprecht zeggen dat wij geen seconde spijt hebben gehad van de keuze voor Florencius.”
– Een enthousiaste moeder

Dorien-en-Bodhi“In groep 5 is Bodhi overgestapt van regulier onderwijs naar Florencius. Het is de beste beslissing geweest die we voor onze zoon hebben kunnen maken.Bodhi, die vanaf het begin van het bestaan van Florencius op school kwam, voelde zich direct thuis. Met meer persoonlijke aandacht, betere begeleiding, een gevarieerder aanbod van de stof en dieper inzicht in het kind, kon Bodhi sneller groeien op het gebied van de diverse intelligenties. Hij kwam meer in balans en zijn talenten kwamen meer naar voren. Het meest opmerkelijke van Florencius vonden wij als ouders, het gepassioneerde en bezielde team en de positieve begeleiding op sociaal-emotioneel gebied.”
– Dorien, moeder van Bodhi

Randall Hope“Onze keuze viel op Florencius vanwege het aansluiten van de visie met onze eigen ideeën over talenten en ontwikkeling van kinderen, namelijk dat elk kind uniek is en over talenten beschikt. De kunst is om deze te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dat dit gebeurt in een omgeving met kleine klassen waar voldoende tijd is voor leerkrachten om dit te kunnen doen, was een pre. (…) Onze dochter heeft het op school nog nooit zo goed naar haar zin gehad en gaat met grote sprongen vooruit. Iets wat op een andere school nooit mogelijk was geweest.”
– Randal, vader van Hope

Ellen Marthe“Je kind gelukkig zien is het allerbelangrijkste in je leven als ouder. Door de overstap naar Florencius hebben wij een dochter die weer helemaal happy is, vrolijk naar school gaat en vrolijk thuis komt. Door de positieve benadering en uitstraling van het team in combinatie met de persoonlijke aanpak is haar zelfvertrouwen met stappen gegroeid en presteert ze ook nog eens beter. We hebben spijt dat we niet eerder de overstap naar Florencius hebben gemaakt.”
– Ellen, moeder van Marthe

 

“Florencius: één investering – levenslang rendement.”
– Geert, vader van Marthe

Heleen Paul“Paul zat op een prima school: fijne juffen en prima vriendjes. Toch zat hij daar niet op zijn plek. (…) Met Florencius hebben we de beste school voor hem gevonden. Binnen enkele maanden zagen we grote sprongen in zijn zelfvertrouwen, pakte hij alle vakken helemaal op zijn niveau op en ontwikkelde hij zijn talenten beter. Met het persoonlijk ontwikkelplan krijg je grip op de ontwikkelingen. Door een vak als IPC leert een kind gestructureerd kijken naar de wereld. We hebben nu een kind dat nog altijd speelt met de vriendjes van zijn oude school, maar er een heleboel vriendjes bij heeft gekregen. Paul straalt en lacht en zet koers naar een mooie middelbare school. Gewoon, maar op zijn manier!
– Heleen, moeder van Paul

An Faye“Florencius biedt veel individuele aandacht, volop uitdagingen en een eigen ontwikkelplan in een geborgen omgeving. Voor ons was ook het betrokken en gedreven team van onderwijsspecialisten een belangrijke reden om voor Florencius te kiezen. Zij halen het beste uit ieder kind. Ons kind geniet van school: ze heeft volop uitdaging, een gevarieerd aanbod en werkt op eigen niveau. Zelf zegt ze: ´Ik vind alles leuk op deze school!´ De combinatie van kleine klassen, individuele leerlijnen en veel aandacht voor zelfontplooiing maakt Florencius uniek. Het is onderwijs dat je ieder kind gunt!”
– An, moeder van Faye

Petra Machteld Lodewijk“Onze kinderen liepen redelijk vast in het gewone onderwijs. Door te grote klassen en de algehele kwaliteit, kwamen de talenten van onze kinderen niet uit de verf. Hoe slim ze ook zijn. Florencius is voor ons dan ook een waar geschenk. Lodewijk wist in 3 jaar tijd zijn talenten in te zetten om aan zijn ‘ontwikkelpunten’ te werken, en hij verliet Florencius met een prachtig middelbaar schooladvies. Onze dochter presteerde zwaar onder haar niveau en heeft dat inmiddels volledig ingehaald. Ook zij kan door de goede combinatie van cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele aandacht floreren en haar talenten in de eerste plaats zelf zien en daarnaast ook nog eens vol op inzetten! Er is oprechte aandacht voor haar, waardoor zij met veel plezier naar school gaat. Daarnaast is haar zelfvertrouwen enorm gegroeid.”
– Petra, moeder van Lodewijk en Machteld

Marie Louise Rijk“Wij hebben voor Florencius gekozen omdat daar veel aandacht wordt besteed aan de talenten die een kind heeft. Doordat onze kinderen hun talenten verder mogen ontwikkelen op Florencius is hun zelfvertrouwen sterk gegroeid.”
– Marie-Louise, moeder van Rijk

Michiel Sem“De kracht van Florencius is dat het zeer goed kijkt naar ieder kind. Daardoor sluit hetgeen wordt aangeboden optimaal aan. Dit maakt dat onze kinderen zich verder hebben ontwikkeld op onderwerpen waar ze minder goed in zijn en nog beter zijn geworden op die gebieden waar ze al goed in waren.”
– Michiel, vader van Sem

Marian Daan“Florencius was voor Daan een soort van plaatsvervangend gezin; de kleinschaligheid, de gezelligheid, de warmte die er heerst. Een fantastisch team stond klaar voor Daan maar ook voor ons, ouders! Ik heb in verband met mijn oudere kinderen heel wat scholen gezien. Soms door verhuizing en soms ook omdat bleek dat we niet de juiste school hadden gekozen. Maar nog nooit heb ik te maken gehad met een zo enthousiast, kundig en betrokken team. Op Daan zijn vorige school vonden ze Daan vaak lastig om zijn vele praten; daarvoor is hij veel gestraft. En wat een aangename verrassing om in de eerste evaluatie te lezen dat dit als een talent werd gezien! Het is maar wat voor draai je eraan geeft en in welke banen je het leidt.”
– Marian, moeder van Daan