Menu

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Onderwijsonderzoek laat zien dat in het Nederlandse onderwijs niet goed scoort op het gebied van talentontwikkeling, dat leerlingen stagneren in hun ontwikkeling en onder niveau presteren. Uit de visie van Florencius (talenten laten schitteren, ieder kind tot volle bloei laten komen) wordt duidelijk dat wij iedere leerling willen helpen om zich optimaal te ontwikkelen tot creatieve individuen, met een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaal gedrag

Op Florencius willen we de capaciteiten van kinderen onderkennen en talenten beter benutten. Wij gaan uit van de kwaliteiten van het kind, het positieve in het kind. Kinderen ontwikkelen zich beter als zij succesvol zijn. Wij willen kinderen leren genieten van het leren en kennis verwerven. Kinderen werken hier in een rijke, authentieke leeromgeving, waar naast veel verschillende materialen de mogelijkheid bestaat individueel of samen te werken aan bepaalde talenten.

Inspirerende professionals

Wij hebben inspirerende professionals aangetrokken die hoge verwachtingen van alle kinderen hebben. Zij hebben veel aandacht voor de basisvakken en kunnen het talent van kinderen ontwikkelen op het gebied van vreemde talen, techniek, sport, leren ondernemen en kunst. Daarbij worden onderdelen als drama, creatieve handenarbeid, expressie en muziek aangeboden. Sommige vakken, zoals het bespelen van instrument, worden aan alle kinderen aangeboden, daarnaast krijgen kinderen tijdens Q-tijd de mogelijkheid hun eigen talent verder te ontwikkelen.

Bekijk voor meer informatie over talentontwikkeling onderstaande video.