Menu

Persoonlijk ontwikkelplan

Persoonlijk ontwikkelplan

Persoonlijk ontwikkelplan

Iedere nieuwe leerling op basisschool Florencius krijgt bij binnenkomst een uitgebreide intake om een voortvarende start mogelijk te maken. Onderdeel van de intake is een nader onderzoek en een gesprek met de leerling. Vragen die hierbij centraal staan zijn: waar liggen de kansen van deze leerling en wat heeft deze leerling nodig om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen?

In overleg met ouders, kind en leerkracht wordt vervolgens een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Daarin worden ieder jaar de doelen en acties omschreven die wij voor het kind voor ogen hebben.

Bekijk voor meer informatie over het persoonlijk ontwikkelplan onderstaande video.

Om de doelen in het plan te halen, is er in het particuliere onderwijssysteem van Florencius meer aandacht voor individuele zorg. Lees daar meer over op de pagina Individuele zorg.