Menu

Particulier onderwijs

Particulier onderwijs

Particulier onderwijs

Florencius is een particuliere basisschool. De reden om te kiezen voor particulier onderwijs is om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte, namelijk de behoefte aan onderwijs op maat, onderwijs van een hoog kwaliteitsniveau. Daarnaast is er een gebrek aan passend onderwijs voor kinderen met een specifieke hulpvraag zoals dyslexie of dyscalculie. En voor veel meerbegaafde kinderen is het (reguliere) onderwijsaanbod niet toereikend.

Het doel van Florencius als particuliere basisschool is dan ook het ontwikkelen van een ideaal onderwijssysteem. Wij bieden voor onze leerlingen optimale zorg. Door de beschikbaarheid van extra expertise hebben wij een grote opvangcapaciteit voor leerlingen met een gerichte hulpvraag op het gebied van meerbegaafdheid, taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie) en sociaal emotionele ontwikkeling (faalangst).

Onderwijsinspectie over Florencius

Dat ons onderwijssysteem werkt, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie heeft Florencius aan een kwaliteitsonderzoek onderworpen en is buitengewoon enthousiast over de persoonlijke ontwikkelplannen die wij voor ieder kind maken. De inspectie is vooral lovend over de manier waarop leerlingen gevolgd en uitgedaagd worden.  Zie het Verslag Kwaliteitsonderzoek Onderwijsinspectie 2016.