Menu

Internationalisering

Internationalisering

Internationalisering

Bij Florencius realiseren we ons dat de wereld steeds ‘kleiner’ wordt. Wereldwijde ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een groeiende behoefte is aan internationalisering. Door deze ontwikkelingen en het gebruik van media als internet, zijn internationale contacten eerder regel dan uitzondering. Wij kiezen er bij Florencius dan ook voor om onze leerlingen goed voor te bereiden op dit wereldburgerschap.

Bekijk voor meer informatie over internationalisering onderstaande video.

Op onze particuliere basisschool maken we onze leerlingen op drie manieren internationaal bewust: door het IPC te gebruiken, vanaf groep 1 Engelse les te geven en door internationale contacten te onderhouden.

International Primary Curriculum (IPC)

Op Florencius maken we gebruik van het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een inspirerend Nederlandstalig curriculum voor de zaakvakken in het basisonderwijs: aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Ook handvaardigheid, tekenen, ICT, techniek en muziek komen in het IPC aan bod. De zogenaamde basisvaardigheden als taal, rekenen en lezen staan buiten het IPC.

Het IPC is gebaseerd op de belangrijkste uitgangspunten voor goed onderwijs:

  • hersenvriendelijk leren, waaronder meervoudige intelligenties
  • zelfontdekkend leren
  • naast het onderwijzen van kennis is het leren van vaardigheden van belang
  • het belang van internationaal begrip

Kijk voor meer informatie op de pagina Het IPC.

Lessen Engels vanaf groep 1

Deze keuze is gemaakt, omdat Engels op dit moment de belangrijkste wereldtaal is en wij het in de huidige maatschappij noodzakelijk vinden dat de kinderen zo snel mogelijk onderwezen worden in deze taal. Kinderen zijn juist op jonge leeftijd in staat om zich taal snel eigen te maken als het goed en gestructureerd gebeurt.

De leerkrachten maken tijdens de Engelse les gebruik van de nieuwste onderwijsmethodes. Hierbij wordt aandacht besteed aan het goed leren spreken, begrijpen en schrijven (bovenbouw) van Engels. Bovendien nemen de kinderen op hun eigen niveau deel aan het Anglia-examen en krijgen ze een internationaal erkend certificaat.

Ook andere talen zullen in de toekomst optioneel aangeboden worden.

Contact met een school in het buitenland

Florencius onderhoudt contact met meerdere partnerscholen in het buitenland, voor gezamenlijke projecten en onderling e-mailcontact.