Menu

Groep 9

Groep 9

Voor kinderen die toe zijn aan een nieuwe stap, maar nog niet toe zijn aan een stap naar het Voortgezet Onderwijs, bieden we groep 9. Deze groep is de schakel tussen het basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs (VO). In dit jaar ontwikkelen leerlingen zowel extra cognitieve vaardigen, als sociaal- emotionele vaardigheden zodat ze beter voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs doorstromen.

In dit extra jaar wordt – net als bij groep 1 t/m 8 – gewerkt met een individueel ontwikkelplan waarin talenten, aandachtspunten, doelen en acties worden beschreven. Naast het op peil brengen van de basisvaardigheden die nodig zijn voor het VO, wordt speciale aandacht gegeven aan zaken als leren huiswerk te maken, goede planningen op te stellen, projectmatig te werken en presentaties te maken. Vaardigheden die essentieel zijn in het VO en waar vaak in het basisonderwijs geen ruimte voor is. Deze vaardigheden stellen onze groep 9 leerlingen in staat met meer vertrouwen de stap naar het VO te maken.

Aan het eind van groep 9 wordt opnieuw een VO-schooladvies gegeven. Vaak zien we bij deze leerlingen na dit jaar een VO-advies dat beter aansluit bij de capaciteiten waar ze eind groep 8 over beschikten.Poster groep 9

Expats
Voor kinderen die een aantal jaar in het buitenland hebben gewoond, blijkt de overstap naar het Nederlandse onderwijssysteem, zeker naar het VO, lastig. Groep 9 biedt deze kinderen de kans om ‘een zachte landing’ te maken in Nederland en hen klaar te stomen voor het Nederlandse VO. De extra lessen Engels bieden hen de mogelijkheid hun Engels bij te houden terwijl het Nederlands op VO-peil wordt gebracht.

Praktische informatie
Groep 9 bij Florencius biedt:
– vijf uur Engels in de week;
– oriëntatie op andere vreemde talen;
– oriëntatie op de exacte vakken (wis- en natuurkunde);
– 21-century skills (incl. ICT, communicatie etc.);
– aandacht voor vakken als: robotica, programmeren/coderen, Chinees, filosofie, yoga;
– creatieve vakken (drama en muziek);
– bezoeken aan musea en bedrijven (inclusief korte bedrijfsstages);
– vijf lesdagen, waarbij er ’s middags geïntegreerd wordt bij ons huiswerkinstituut FlorenciPlus om zo de kinderen te leren plannen en te leren leren);
– mogelijkheid tot inschakelen extra individuele hulp;
– mogelijkheden voor leerlingen die extra uitgedaagd willen worden.
Voor meer informatie: Peter van Kranenburg (directeur) 06 53 42 63 19