Menu

IQ

IQ

IQ

Particuliere basisschool Florencius biedt een gebalanceerd onderwijsprogramma dat is gericht op de holistische benadering van de vier Q’s. Centraal in deze benadering staat de volledige ontwikkeling van het kind. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de vier onderdelen van onze menselijke aard, onze intelligenties en capaciteiten.

Op het gebied van IQ (mentale intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

  • Kwalitatief toponderwijs met een duidelijke structuur.
  • Specifiek maatgericht aanbod voor kinderen met meerbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en faalangst.
  • Persoonlijke ontwikkeling; ieder kind krijgt bij binnenkomst een uitgebreid onderzoek, en vervolgens een individueel ontwikkelplan, met vooroverleg en evaluatie met ouders.
  • Moderne onderwijsmethodes.
  • Internationalisering; Engels als tweede taal en internationale projecten.