Menu

EQ

EQ

EQ

Particuliere basisschool Florencius biedt een gebalanceerd onderwijsprogramma dat is gericht op de holistische benadering van de vier Q’s. Centraal in deze benadering staat de volledige ontwikkeling van het kind. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de vier onderdelen van onze menselijke aard, onze intelligenties en capaciteiten.

Op het gebied van EQ (emotionele intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

  • Zelfbewustzijn; het vermogen van kinderen om naar hun eigen leven te kijken, zelfkennis op te doen en zichzelf te verbeteren en te overwinnen.
  • Persoonlijke motivatie; het kind te laten nadenken over zijn wensen, passies en doelen.
  • Zelfbeheersing; het leiding geven aan jezelf, met als doel je doelstellingen te verwezenlijken.
  • Empathie; het je kunnen inleven in de situatie en het denken en voelen van andere kinderen.
  • Sociale vaardigheden; aandacht voor hoe onderlinge interactie plaatsvindt, hoe problemen worden opgelost en hoe kinderen elkaar benaderen.